Nákupní centra

Nákupní centra
 
 • Obecné charakteristiky

  Nákupní centra jsou velké budovy, které se vyznačují širokou rozmanitostí prostorů - od velkých supermarketů po malé butiky a široké otevřené vstupní prostory. Každý z těchto prostorů vyžaduje specifická řešení pro úpravu vzduchu zaměřená na zaručení jak komfortu zákazníka, tak ochrany produktů.
  V zimě se studený a vlhký venkovní vzduch zahřívá na teplotu přibližně 20°C. Avšak to znamená, že relativní vlhkost prudce snižuje na 10-30 %, což je úroveň, která je mnohem nižší než podmínky potřebné pro zajištění osobního komfortu, obvykle mezi 40-60 % RH. V důsledku toho jsou vyžadovány systémy pro zvlhčování vzduchu, které dokážou upravovat výkon podle klimatických podmínek.
  Velké maloobchodní objekty se vyznačují také značnými tepelnými ztrátami a častými výměnami vzduchu, které ovlivňují v létě systém klimatizace; toto je často skutečně jednou z hlavních položek výdajů při správě budov tohoto typu, navzdory stále se zvyšujícímu trendu k rozsáhlému využívání výměníků tepla pro omezování plýtvání energií. Avšak ideálním řešením je integrace „tradičních“ systémů - na základě chladicího cyklu, který zahrnuje kondenzaci a expanzi chladiva - se systémy odpařovacího chlazení. Tyto systémy fungují tak, že rozprašují vodu na velmi jemné kapičky, které se rychle odpařují v proudu vzduchu, a tím vzduch ochlazují. Konkrétně, 100 kg odpařené vody za hodinu absorbuje ze vzduchu přibližně 69 kW tepla při spotřebě napájení méně než 1 kW, což je 20-25 krát méně, než tradiční systém! Široká řada adiabatických zvlhčovačů Carel zahrnuje řešení, která dokážou uspokojit požadavky nákupního centra pomocí pouze jediného systému: se zvlhčováním v zimě a úsporami energie spotřebovávané klimatizací v létě.
  Kromě společných prostorů mohou specifická řešení vyžadovat také jednotlivé obchody podle produktů, které prodávají. V supermarketech jsou například studené místnosti používané pro skladování ovoce a zeleniny vybaveny systémy, které udržují teplotu vzduchu a relativní vlhkost v rámci optimálního rozsahu hodnot. Společnost Carel poskytuje široký výběr spolehlivých, energeticky úsporných řešení, která přesně regulují teplotu vzduchu a vlhkost, a tím zajišťují to, že potraviny si zachovávají svůj vzhled a čerstvost, a snižuje se odpad a zvyšují se tržby.

 • Plus

  • • Zvlhčování v zimě a ochlazování v létě pro maximální komfort zákazníků;
   • úspory energie pro klimatizaci v létě s odpařovacím chlazení;
   • řešení ušitá na míru pro konzervaci produktů v jednotlivých obchodech;
   • snížený úbytek vlhkosti a zachování čerstvosti ovoce a zeleniny vybavením supermarketů studenými místnostmi se zvlhčovači.