Vinařský průmysl

 • Obecné charakteristiky

  Jak je dobře známo odborníkům v tomto oboru, regulace teploty, vlhkosti a tlaku jsou faktory, které při procesech výroby vína, jeho pročišťování a konzervace hrají klíčovou roli. Aby tento produkt byl dodáván na naše stoly se zachováním svých jedinečných charakteristik a vždy vynikající kvality, je nezbytné tyto proměnné udržovat v rámci limitů stanovených během každého stupně procesu zpracování a skladování.
  Dokonce i vinařský průmysl musí proto využívat systémy pro regulaci klíčových charakteristik prostředí, aby se dosáhlo nejlepších výsledků a zajistila se konkurenceschopnost produktu na globálním trhu.

  Jestliže je úroveň vlhkosti během procesu pročišťování příliš nízká, existuje riziko, že část vína se může odpařit prostřednictvím sudů, což má za následek značné ztráty, které ve dvouletém období mohou dosáhnout až 15 % objemu! Toto množství produktu, který se odpaří, které se ve specifickém žargonu nazývá „andělský podíl“, má za následek značné ekonomické ztráty pro výrobce vína, které by mohly být značně sníženy pečlivou kontrolou vlhkosti.
  Společnost Carel nabízí širokou řadu zvlhčovačů, jak parních, tak adiabatických, s různými výkony a provozními režimy. Adiabatické systémy konkrétně jsou špičkovými řešeními pro zvlhčování. Je to spolehlivá, přesná a energeticky úsporná technologie, protože její funkce je založena na rozstřikování vody na milióny malinkých kapiček, které se samovolně vypařují do vzduchu a zvlhčují a ochlazují jej. Jejich spotřeba energie je velmi nízká, pouhé 4 W na litr rozstříkané vody u nejefektivnějších systémů, což je méně než 1 % ve srovnání se spotřebou běžného parního zvlhčovače!

 • Plus

  Můžete si vybrat zvlhčovač Carel pro:

  • snižování ztrát způsobených odpařováním vína přes sudy;
  • udržování ideální úrovně vlhkosti během každého stupně zpracování a skladování;
  • úspory energie díky účinnosti adiabatických zvlhčovačů.
 

Dokumentace

Obchodní
 • Brožury
  Kód Popis Jazyk Datum * Verze
  +3000193EN Direct humidification: Advanced solutions for industrial and commercial environments ENG  15/11/2019 1.1
  +3000203FR Industrie du vin - Nos solutions pour la régulation de température - hygrométrie et la supervision FRE  04/11/2019 1.0
  +3000203ES Industria del vino: Soluciones para el control de la temperatura y la supervisión SPA  04/11/2019 1.0
  +3000203EN Wine industry: Temperature control and supervisory solutions ENG  04/11/2019 1.0
  +3000203IT Industria del vino: Soluzioni per la termoregolazione e supervisione ITA  04/11/2019 1.0
  +302240671 Wine industry Temperature and humidity control systems ENG  28/05/2009 1.0
  +302240670 Industria del vino Sistemi per il controllo di temperatura e umidità ITA  28/05/2009 1.0