Řetězce restaurací

Řetězce restaurací Řetězce restaurací
 
  • Obecné charakteristiky

    Společnost CAREL se s širokou řadou řešení pro komerční chlazení nabízí jako spolehlivý a inovativní technologický partner pro výrobce chladicích pultů, vitrín a skříní používaných ve stravování, zmrzlinových salónů, cukráren, barů a restaurací. Cílem je celková spokojenost všech provozovatelů v sektoru (výrobci, distributoři, firmy provádějící instalace a integrace systémů a koncové uživatele) prostřednictvím nabídky řešení určených pro ovládání chladicích systémů zaměřených na přívětivost pro uživatele, dodržování požadavků norem a energetickou účinnost.

  • Plus

    • Využitelnost: hluboké znalosti aplikací sektoru a požadavků trhu umožnila navržení nových, technologicky vyspělých a uživatelsky přívětivých výrobků se zvláštním zaměřením na detaily. Řešení společnosti CAREL jsou kromě zaručení kvality při konzervaci potravin intuitivní pro uživatele, mají dokonalou estetiku a snadno se instalují.
    • Úspory energie: díky nepřetržitému vývoji řídicích jednotek CAREL je možné zaručit vhodné plnění nových požadavků. Na jedné straně náhrada mechanických termostatů elektronickými verzemi, na druhé straně používání elektronického expanzního ventilu, aby se optimalizovala výkonnost chladicího systému v závislosti na různých klimatických podmínkách, které se v průběhu roku mění.
    • Integrace do chladicí jednotky: Výrobci pultů, skříní a chlazených vitrín vždy chtějí svou nabídku diferencovat. Výrobci používáním elektroniky a uživatelského rozhraní přenášejí inovativní obsah svých výrobků. Proto je novým kritickým faktorem úspěchu existence intuitivního uživatelského rozhraní na aplikaci a integrovaného do jednotky.