Výzkumná centra

Research Centres
 

Ve společnosti CAREL jsou v srdci všeho, co děláme, naše výzkumná centra. Jsou polevou na koláči našeho výzkumného a vývojového oddělení. 

Společnost CAREL prostřednictvím těchto center testovat díly a ověřovat inovace, a současně měřit data v reálném čase. Tato práce nám umožňuje zjišťovat a následně řešit jakákoliv slabá místa. 

Také to znamená, že si můžeme být jisti tím, že řešení, která uvádíme na trh, jsou spolehlivá a bezpečná.

Hodnota našich výzkumných center je uznávána v celé naší společnosti na všech úrovních. V našem poslání je skutečně uvedeno, že investujeme do inovací s cílem zajišťování zvyšujících se úspor energie. Společnost každý rok investuje značné částky do výzkumu a vývoje. 5,7 % konsolidovaných tržeb jde na výzkum a vývoj a další 3 % se pravidelně investují do výrobní technologie tak, aby se zajistila zlepšení a nepřetržitý vývoj. 

Naše výzkumná centra přinášejí společnosti CAREL přidanou hodnotu jako místa setkávání se a diskutování se zákazníky. Tato centra jsou skutečně místem, kde zákazníci mohou vyhodnocovat naše systémy a podrobovat je testování. V našich výzkumných centrech dokážeme společně se zákazníky najít nejlepší řešení pro každý konkrétní požadavek.