Muzea, knihovny a divadla

Muzea, knihovny a divadla
 
 • Obecné charakteristiky

  Regulace teploty a vlhkosti vzduchu hraje v muzeích a na dalších místech, kde jsou uchovávány vzácné předměty a umělecká díla, základní roli.
  Obraz se normálně skládá z dřevěných napínačů, rámu a plátna (nebo dřevěného panelu), na které je nanesena barva: všechno to jsou hygroskopické materiály, které se roztahují nebo smršťují, když dochází ke změnám relativní vlhkosti okolního vzduchu. To může mít za následek vytváření prasklin v malbě s případným oddělením od nosné základny a neopravitelným poškozením uměleckého díla.
  Dokonce i dřevěné předměty trpí změnami vlhkosti. Především nadměrně nízká vlhkost může způsobit praskliny, které ovlivňují kvalitu a bezpečnou konzervaci. Stav pergamenu se může zhoršit stejným způsobem a účinkem nadměrně suchého vzduchu se mohou vytvářet praskliny.
  Stejný princip platí také pro ochranu knih v knihovnách a archivech. Papír používaný pro stránky a obálky je také hygroskopický, což znamená, že buď uvolňuje nebo absorbuje vlhkost podle vlhkosti okolního prostředí, a následkem toho má sklon ke smršťování nebo roztahování. Především nízké hodnoty vlhkosti mohou způsobovat dehydrataci a praskání papíru a klihu.
  Pro zajištění nejlepší péče o knihy by se teplota měla pohybovat mezi 18-20°C a relativní vlhkost by měla být přibližně 60-65 %.
  Společnost Carel nabízí obrovskou řadu zvlhčovačů a řídicích jednotek, které jsou ideální pro udržování správné úrovně teploty a vlhkosti v muzeích, knihovnách nebo archivech. Tato řada zahrnuje přesné a spolehlivé parní i adiabatické zvlhčovače, které nejen zajišťují jak vysokou výkonnost, tak velmi nízkou spotřebou energie, ale také dokážou jak zvlhčovat, tak ochlazovat vzduch současně.

   
 • Plus

  Udržování správné úrovně relativní vlhkosti znamená:

  • zaručení dlouhodobé ochrany uměleckých děl;
  • zabránění v poškození pláten a pergamenů způsobeném kolísáním vlhkosti vzduchu;
  • konzervace dřevěných předmětů, které mají sklon k praskání, pokud je vzduch příliš suchý;
  • lepší péče o knihy: zabránění v dehydrataci a popraskání papíru a klihu.