Datová centra

Datová centra Datová centra
 
 • Obecné charakteristiky

  Klimatizační systém datových center je jednou ze základních infrastruktur pro provoz zařízení informační technologie (ITE): zařízení pro zpracovávání a ukládání vytvářejí teplo (až několik kW na metr čtvereční zařízení), které se musí odstraňovat, aby se teplota udržela v rámci hodnot, které zajišťují optimální provozní podmínky. Vlhkost musí být také regulována, protože příliš nízké hodnoty zvyšují pravděpodobnost elektrostatických výbojů, zatímco nadměrné hodnoty urychlují jakýkoliv proces koroze a ovlivňují výkonnost některých zařízení.
  Existují různé typy datových center, které se liší jak velikostí, tak konfigurací systému klimatizace. Nejtradičnějšími jsou systémy, které mají servery umístěny uprostřed prostředí a klimatizační jednotky uspořádané po obvodu (CCU nebo CRAC), zatímco pro průtok vzduchu se využívají přetlakové komory v podlaze a ve stropě. V uspořádáních s teplou/studenou uličkou jsou servery uspořádány tak, aby se vytvořily dvě samostatné oblasti s klimatizačními jednotkami (chlazení v řadě nainstalované přímo vedle ITE), které nasávají vzduch od serverů v teplé uličce a dodávají jej ochlazený do studené uličky. Systémy klimatizace mohou být s přímou expanzí, s externími kondenzačními jednotkami nebo vodou chlazené pomocí dálkového chladiče. Také vidíme stále více datových center, která plně využívají potenciál volného chlazení, případně vylepšené pomocí přímých (DEC) nebo nepřímých (IEC) systémů odpařovacího chlazení. V poslední době se stáváme svědky rozvoje modulárních datových center, která jsou opatřena kontejnery, které obsahují veškerou nezbytnou infrastrukturu: ITE, UPS, systémy „mechanické“ klimatizace, volné chlazení pomocí DEC a/nebo IEC. .
  V této oblasti, kde je rozhodující nepřerušenost provozu (Mission Critical - klíčové zařízení), se nepřetržitý technologický rozvoj a výzkum úspor energie odráží v konstantním vývoji řešení klimatizace. Společnost Carel díky svým 40 rokům zkušeností v této oblasti a nepřetržitému výzkumu poskytuje integrovaná řešení pro regulaci teploty a vlhkosti na základě rozsáhlé nabídky inovativních, spolehlivých a energeticky úsporných výrobků: programovatelné elektronické řídicí jednotky, snímače, zvlhčovače, odpařovací chladiče, elektronické expanzní ventily, invertory BLDC a monitorovací systémy.

 • Plus

  Řešení společnosti Carel zaručují:

  • maximální přesnost: zajišťují ideální teplotu a vlhkost pro zařízení ITE;
  • úspory energie: díky systémům odpařovacího chlazení, EEV a Power+;
  • flexibilita a integrace: pomocí programovatelných řídicích jednotek pCO;
  • konektivita: sběr a sdílení informací ze zařízení do BMS;
  • spolehlivost a optimalizace: díky dálkovým řídicím jednotkám Tera a PlantVisor.
 

Dokumentace

Obchodní
 • Brožury
  Kód Popis Jazyk Datum * Verze
  +3000193EN Direct humidification: Advanced solutions for industrial and commercial environments ENG  15/11/2019 1.1
  +3000193IT Umidificazione diretta: Soluzioni all’avanguardia per ambienti industriali e commerciali ITA  15/11/2019 1.1
  +3000054FR Solutions permettant d'économiser l'énergie dans les centres de données FRE  11/10/2016 2.0
  +3000054ZH 数据中心节能解决方案 CHI  11/10/2016 2.0
  +3000054DE Energiesparlösungen für Rechenzentren GER  11/10/2016 2.0
  +3000054EN Energy saving solutions for data centers ENG  11/10/2016 2.0