Dřevozpracující průmysl

 • Obecné charakteristiky

  Hygroskopické materiály, jako například dřevo, jsou mimořádně citlivé na charakteristiky vzduchu: konkrétně mají sklon ke smršťování nebo roztahování se podle úrovně vlhkosti v prostředí. Z tohoto důvodu, a aby se optimalizovalo zpracování a skladování dřeva, vlhkost vzduchu musí být nepřetržitě monitorována, aby se tak zabránilo ve změně velikosti vláken dřeva, což naopak může způsobovat vytváření prasklin.
  Od řezání, kdy je obsah vody hojnější, až po výrobu prken na pilách a po konečné produkty, jako je například nábytek nebo příslušenství, má obsah vody v dřevu sklon ke značnému kolísání podle podmínek prostředí, se kterými se snaží dostat do rovnováhy.
  Aby se zajistila co nejlepší zpracovatelnost dřeva během všech fází procesu, je považován za optimální obsah vody mezi 9 a 11 %, což odpovídá vlhkosti okolního prostředí přibližně 60 %. Nedodržování těchto požadavků, především nízkých úrovní vlhkosti, může mít nepříznivý vliv jak na vzhled dřeva, který se stává hrubým a matným, a způsobuje také poruchy přímosti, praskliny v deskách, otevírání rohových spojů až po odlupování dýhy nebo dřevěných laminátů, které pokrývají nábytek, který není vyroben z masivního dřeva, protože dřevo absorbuje rozpouštědlo z lepidla před tím, než dokáže podstoupit polymerizaci.
  Dokonce i rozptylování prachu do vzduchu lze omezit správnou vlhkostí se současným zlepšením kvality prostředí pro zpracování nebo skladování.
  Pro výrobní procesy, kde stroje vyvíjejí vysoká množství tepla, jsou dokonalým řešením adiabatické zvlhčovače, protože vzduch zvlhčují a současně ochlazují. Tyto systémy ve skutečnosti rozprašují vodu na milióny malých kapiček, které se samovolně odpařují a absorbují teplo ze vzduchu, který se následně ochlazuje. Jedná se o spolehlivá a energeticky úsporná řešení se spotřebou pouze 4 W na litr rozprášené vody.
  Společnost Carel díky svým 40 rokům zkušeností v této oblasti nabízí širokou řadu adiabatických a parních zvlhčovačů s různými velikostmi a provoznímu charakteristikami, které vždy nabízejí řešení pro každou konkrétní aplikaci.

 • Plus

  • Zajišťování nejlepší kvality produktu, pokud se týká vzhledu a funkčnosti;•
  • zajišťování větší spolehlivosti výrobního procesu;•
  • snižování množství prachu ve vzduchu, optimalizace kvality prostředí;•
  • odstraňování tepla vytvářeného stroji s adiabatickými systémy.
 

Dokumentace

Obchodní
 • Brožury
  Kód Popis Jazyk Datum * Verze
  +3000193EN Direct humidification: Advanced solutions for industrial and commercial environments ENG  15/11/2019 1.1