Průmysl a procesy

Průmysl a procesy Průmysl a procesy
 
 • Obecné charakteristiky

  Co je vlhkost? Vlhkost není nic víc, než vodní pára nesená vzduchem. Relativní vlhkost je množství vody ve vzduchu v procentech za jakékoliv dané teploty (například 50 % RH při 20 °C) vzhledem k maximálnímu množství, které vzduch dokáže za této teploty udržet (100 % RH při 20°C). K potřebě zvlhčování vzduchu obvykle dochází v zimních měsících, kdy venkovní vzduch je studený a vlhký, například při -5°C, 90 % RH, a je ohříván v průmyslových prostředích na 20°C při relativní vlhkosti, která je nižší než 15 % RH. V důsledku toho se vzduch může zdát být „suchý“. Dokonce systém klimatizace nebo chladicí systém může vzduch „vysušovat“ tak, že fungují s ochlazováním vzduchu na hodnotu pod rosným bodem, čímž se odstraňuje vlhkost (odvlhčování). V obou případech, kde výsledkem je suchý vzduch, dochází k jevu, kterým se vytváří rovnováha mezi vlhkostí vzduchu a předměty v tomto prostředí, které má sklon ke snižování obsahu vlhkosti vypařováním. Dochází k dobře známým účinkům na materiály:
  • změny rozměrů a kvality u hygroskopických materiálů vyrobených z rostlinných vláken, jako je například papír, tkaniny, dřevo atd.;
  • úbytek hmotnosti a zhoršení estetických vlastností v oborech a procesech týkajících se čerstvých produktů, jako je například ovoce nebo zelenina uložená nebo vystavená na pultech;
  • přítomnost statické elektřiny má za následek výskyty výbojů a elektrostatického spojení;
  • zhoršení fyzického dobrého pocitu a komfortu pracovníků, vysušování dýchacího traktu osob, které zvyšuje zranitelnost vůči obvyklým sezónním
  nemocem během zimy.
  Adiabatické zvlhčovače rozprašují vodu na velmi jemné částice, které se samovolně odpařují do vzduchu a absorbují teplo, a tím ochlazují vzduch. V továrnách, které produkují velké množství tepla, jako jsou například ocelárny, adiabatický chladicí systém zvyšuje komfort pracovníků, a tím i jejich úroveň soustředění, což snižuje chybovost a zvyšuje produktivitu. Zvlhčovací systémy musí přispívat ke zdravému prostředí dodáváním pouze hygienicky bezpečné vlhkosti do vzduchu. Za tímto účelem jsou k dispozici parní a adiabatické zvlhčovače, které používají materiály a zařízení pro přípravu „vlhkosti“, které je dostatečně bezpečná pro získání takových certifikátů, jako je například dobře známý VDI6022 „Hygienické normy pro systémy větrání a klimatizace, kanceláře a shromažďovací místnosti“.

 • Plus

  Správné zvlhčování vzduchu vám umožňuje omezit/odstranit:

  • změny rozměrů hygroskopických materiálů (dřevo, papír, tabák...)
  • snižování hmotnosti takových produktů, jako například ovoce a zeleniny;
  • možný jev elektrických výbojů vyvolaný nahromaděním elektrostatické elektřiny;
  • zhoršování příjemného pocitu lidí, a tím i jejich produktivity
 

Dokumentace

Obchodní
 • Brožury
  Kód Popis Jazyk Datum * Verze
  +3000193IT Umidificazione diretta: Soluzioni all’avanguardia per ambienti industriali e commerciali ITA  15/11/2019 1.1
  +3000193EN Direct humidification: Advanced solutions for industrial and commercial environments ENG  15/11/2019 1.1