Farmaceutický průmysl

Farmaceutický průmysl
 
 • Obecné charakteristiky

  Farmaceutický průmysl vyžaduje velmi přesnou regulaci charakteristik vzduchu. Teplota a vlhkost ve skutečnosti značně ovlivňuje provozní podmínky prostředí, v nichž dochází k chemickým procesům. Rychlost mnoha chemických reakcí také závisí na úrovni vlhkosti vzduchu. Výsledkem přísné regulace tohoto parametru je proto lepší kontrola nad procesem a následně vyšší efektivita.
  Dokonce i v prostředích určených pro výrobu vakcín a v laboratořích se zvířaty je třeba udržovat vlhkost vzduchu v rámci kontrolovaných limitů.

  Regulace vlhkosti vzduchu také umožňuje omezení vytváření statické elektřiny, čímž se minimalizuje riziko elektrostatických výbojů, které mohou poškodit zařízení a narušit jeho provoz. Také přispívá ke snižování množství prachu ve vzduchu, čímž se zvyšuje kvalita prostředí.

  Společnost CAREL poskytuje souhrnná řešení pro použití ve farmaceutickém průmyslu: od modulárních programovatelných řídicích jednotek až po zvlhčovače, vybavené veškerým nezbytným příslušenstvím pro zajišťování stále se zvyšujících úrovní integrace až po kompletní monitorování celého provozu. Tímto způsobem je možné zajistit spolehlivost, přesnost a maximální úspory energie.
  Společnost CAREL nabízí obrovskou řadu parních zvlhčovačů s různými výkony, charakteristikami a provozními režimy: modely s odpory, s ponořenou elektrodou nebo plynové modely, kompletní včetně veškerého příslušenství pro používání v CTA. Především typ s elektrickými odpory zaručuje přesnost v rozsahu ±1 % relativní vlhkosti.
  K dispozici je také široká řada adiabatických zvlhčovačů, které mají, kromě dalších věcí, výhodu v tom, že aktivně přispívají k regulaci teploty celkovým nebo částečným „odstraňováním“ tepla vytvářeného zařízením.

 • Plus

  Farmaceutický průmysl vyžaduje přesnou regulaci vlhkosti pro:

  • zvyšování efektivity: vlhkost ovlivňuje rychlost chemických reakcí;
  • snižování rizika elektrického výboje, který může poškodit zařízení;
  • snížení množství prachu v prostředí.