Automobilový průmysl

Automobilový průmysl
 
 • Obecné charakteristiky

  Automobilní a letecký průmysl zaznamenaly významnou tendenci k nepřetržitému zlepšování výrobních procesů. Přední společnosti v těchto průmyslových oborech posunují své zaměření směrem k vyšší kvalitě a ekologičtější výrobě.

  Zavedení vodorozpustných laků na karosérie vozidel znamená, že mimořádně důležitá je kontrola podmínek teploty a vlhkosti v lakovacích kabinách.  

  Vlhkost vzduchu, která je příliš vysoká, způsobuje nadměrné zředění povlaku barvy na karosérii, což následně vyvolává vytváření maličkých „kapes“ kapaliny, které po vysušení mohou vést k vadám a vytváření malých jamek na povrchu.

  Naopak, vlhkost, která je příliš nízká, může způsobovat nadměrné odpařování vody používané k ředění barev, takže budou při nanášení mnohem hustší a zvýší se spotřeba barvy na zajištění minimální správné tloušťky nánosu.

  Automobilní průmysl se také vyznačuje používáním materiálů nové koncepce. Především zpracovávání kompozitních materiálů (jako například uhlíkových vláken) se stává stále běžnějším.

  Aby se zajistilo správné zpracování těchto materiálů, mezi požadavky na výrobní prostředí patří absolutní a přesné udržování kvality vzduchu včetně jeho vlhkosti. Velmi vysoká přesnost a spolehlivost jsou tak základními požadavky na používané zvlhčovače.

  Jinou typickou aplikaci v automobilním průmyslu představují testovací komory. Uvnitř těchto speciálních místností se vytvářejí extrémní klimatické podmínky (až do relativní vlhkosti 95 %) s velmi přísnými limity, pokud se týká tolerance a přesnosti. Tímto způsobem jsou mechanické a elektrické části namáhají až k limitům, aby bylo možné otestovat chování a ověřit fungování.

   

  V průmyslových prostředích, která využívají velmi sofistikovaná zařízení a systémy, je třeba minimalizovat riziko vytváření elektrostatických výbojů. 

  Aby se zabránilo v jejich vytváření, je důležité zajistit úroveň vlhkosti vyšší než 30 %. Nízká relativní vlhkost zvyšuje pravděpodobnost výbojů, které se mohou vybít a poškodit zařízení.

  Správná úroveň vlhkosti je vyžadována také pro zajištění komfortu pro výrobní pracovníky. Udržování relativní vlhkosti mezi 40 a 60 % zajišťuje optimální podmínky pro osobní komfort a omezuje absence pracovníků kvůli jejich nemoci, obzvláště v zimních měsících.

   

   

 • Plus

  Volba zvlhčovačů CAREL pro automobilní průmysl zajišťuje následující přínosy:

  • Vysoká kapacita: požadavky až do 1 000 l/h lze pokrýt jedinou čerpací jednotkou, která slouží i pro několik zón. To minimalizuje investiční náklady.
  • Bez silikonů: aby se zabránilo ve vadách laku na karosérii vozidla, zajišťují adiabatické zvlhčovače vzduchu CAREL naprostou absenci silikonových částic unikajících do prostředí.
  • Velmi vysoká přesnost: řešení zvlhčování CAREL splňují nejpřísnější požadavky, pokud se týká přesnosti (v toleranci až +/-1 %), aby se dosáhlo optimální kontroly procesů a konečné kvality produktů. 
  • Spolehlivost a redundantnost: automatického zálohování čerpacích jednotek a systémů pro řízení otáčení, aby se zaručila provozuschopnost za všech podmínek pro všechny výrobní procesy, které vyžadují nepřetržitý provoz.
  • Úspory energie: do prostředí lze zavádět velká množství dodatečné vlhkosti pro dosahování velmi nízké spotřeby energie (pouze 4 W na každý litr/hodinu s vysokotlakými rozprašovači).