Klimatizace v komerčních aplikacích

Klimatizace v komerčních aplikacích Klimatizace v komerčních aplikacích
 
 • Obecné charakteristiky

  Klimatizace představuje proces, který umožňuje a udržuje určité podmínky teploty, relativní vlhkosti a čistoty vnitřního vzduchu. Navíc k venkovním podmínkám tento proces umožňuje prostřednictvím kontroly čtyř proměnných (teploty vzduchu, vlhkosti, pohybu a kvality) hygroskopický komfort osob přítomných v příslušném prostředí.

  V komerčních budovách existují dvě řešení pro dosažení tohoto komfortu: hydronické systémy a systémy vzduch-vzduch.

  U hydronických systémů se používá jako médium pro výměnu tepla voda. Jednotky připravující teplou nebo studenou vodu pro zajišťování komfortu se nazývají chladiče. Kromě chladicích jednotek existují hydronické terminály (jednotky fan coil) a jednotky pro úpravu vzduchu, které ohřívají a chladí jednotlivá prostředí a řídí kvalitu vzduchu.

  Na druhé straně, v systémech vzduch-vzduch je médiem pro přenos tepla vzduch. Jednotky používané v těchto typech systémů jsou jednotky pro úpravu vzduchu a střešní jednotky roof-top. Jednotky roof-top se nazývají také blokové jednotky, protože se dodávají jako jediná jednotka obsahující okruh chladiva a část pro úpravu vzduchu.

  Nabídka řízení společnosti CAREL pro komerční aplikace je založena na programovatelných řídicích jednotkách rozšířitelných, pokud se týká vstupů/výstupů, podle aplikace, a obsahuje kompletní řadu příslušenství, jako jsou například displeje, snímače a volitelná příslušenství, jako například komunikační moduly, které dokážou nabídnout spolehlivé, avšak flexibilní řešení pro reagování na různé potřeby.

  Jedním důležitým aspektem týkajícím se komerčních budov je vysoká spotřeba elektřiny. Z tohoto důvodu je další významnou charakteristikou nabídky společnosti CAREL nepřetržité technologické inovování, aby do vašeho vlastního systému bylo možné integrovat vysoce účinná řešení, jako například elektronické expanzní ventily a ovladače pro bezkomutátorové kompresory s proměnnou rychlostí, které jsou prvky základního významu pro dosažení vysoké energetické účinnosti při aplikacích v oblasti služeb a minimalizaci dopadu na životní prostředí.

 • Plus

  Společnost CAREL nabízí kompletní řešení pro kontrolu klimatu v komerčních aplikacích s udržováním optimálních podmínek teploty vzduchu, vlhkosti a čistoty a současně zajišťováním vysoké účinnosti jednotky, aby se minimalizovala spotřeba napájení a dopad na životní prostředí.