Hypermarket

Hypermarket Hypermarket
 
 • Obecné charakteristiky

  Systém retail sistema společnosti CAREL umožňuje kompletní ovládání a monitorování provozu a různých subsystémů ve větších supermarketech a účinně řeší alarmy a dozor a dodává uživatelům řešení, která dovolují:

  • úspory energie a řízení spotřeby;
  • snížení dopadu na životní prostředí prostřednictvím kompatibility s nejnovějšími řešeními systémů;
  • optimalizaci řízení a doby instalace prostřednictvím specifické vertikální funkčnosti pro tento trh.
 • Plus

  Maloobchodní systém retail sistema CAREL sklízí výhody třiceti let zkušeností společnosti CAREL v oblasti automatických řídicích jednotek, a hodnota poskytovaná zákazníkem je založena na:

  • bezpečnosti zajišťované nezávislými řídicími jednotkami, které jsou v systému optimalizovány, a integraci, protože jednotlivá jednotka je dokonale nezávislá při zajišťování svých vlastních funkcí;
  • uživatelské přívětivosti, důležité na rozvíjejících se i vyspělejších trzích, zajišťované inteligentními a poloautomatickými programovacími funkcemi, grafickými uživatelskými rozhraními a rozhraními s dotykovou obrazovkou a algoritmy pro úsporu energie s automatickým přizpůsobováním;
  • snižování spotřeby energie a omezování dopadu na životní prostředí díky funkcím vyvíjeným v našem termodynamickém výzkumném centru a nepřetržitým investicím do inovací.