Výroba plastů

  • Obecné charakteristiky

    V plastikářském průmyslu existují různé způsoby výroby plastových dílů: vstřikování, vyfukování, tvarování za tepla, vytlačování atd.

    Ve všech těchto způsobech výroby je přesné řízení teploty částí nástrojů (např. šroubových závitových sekcí, kde proudí plasty, forem atd.) zásadní pro produktivitu procesu a kvalitu konečného výrobku. Klíčovou roli v tomto procesu plní vodní chladiče s regulátory teploty.

    Udržování teploty má také velký vliv na energetickou účinnost, neboť chlazení typicky spotřebuje 11% až 16% energie používané při výrobě plastů.

    Podle druhu plastů se teplota formy (5-220 ° C) a teplotní rozsah taveniny (150-400 ° C) značně liší, proto jsou vyžadovány řídící jednotky s rychlou odezvou a nastavitelnými parametry.