Řízení osvětlení

Řízení osvětlení
  • Obecné charakteristiky

    Řešení společnosti CAREL pro řízení a monitorování světel a spotřebičů netýkajících se potravin zahrnuje kompletní řadu zařízení určených ke značnému omezování plýtvání energií, což koncovým uživatelům přináší dodatečné úspory nákladů. Toto řešení zahrnuje řídicí jednotku pChrono pro řízení světel a spotřebičů netýkajících se potravin, to znamená obecných zátěží, jako jsou například zařízení na odsávání vzduchu, vzduchové clony, výdejní automaty atd. Další dodávaná zařízení, jako například bezdrátové body napájení, činí systém flexibilnějším zvýšením využitelnosti a rozšířením rozsahu aplikací.