Datová centra

Datová centra
 
 • Obecné charakteristiky

  Nejběžnějšími systémy používanými pro regulaci teploty a vlhkosti v datových centrech jsou jednotky CRAC (klimatizace pro místnosti s počítači), tradičně známé také jako CCU (řídicí jednotky v blízkosti). Jednotky CRAC se normálně instalují po obvodu serverové místnosti nebo v jejím sousedství a využívají zvýšenou podlahu pro přivádění ochlazeného vzduchu prostřednictvím chladicího okruhu nebo výměníky tepla se zdrojem vody zásobované chladičem tak, aby se absorbovala tepelná zatížení vytvářená elektronickým zařízením; často se ve skutečnosti nazývají obvodové jednotky. V moderních datových centrech uspořádání serverů do „horkých a studených uliček“ vedlo k vývoji jednotek „v řadě“ nainstalovaných přímo mezi servery pro lokalizovanější chlazení, které je ideální pro tepelná zatížení s vysokou hustotou. Vysoké požadované chladicí výkony, až 20 krát vyšší než u aplikací pro zajišťování komfortu, znamenají, že energeticky úsporná technologie je preferovanou volbou.

  Chlazení může také odvlhčovat vzduch, a proto jsou jednotky CRAC velmi často vybaveny zvlhčovači, aby se úroveň vlhkosti vrátila zpět do přijatelného rozsahu a snížilo se riziko elektrostatických výbojů. Tyto jednotky všeobecně pracují na místech bez dozoru a s omezeným nasáváním čerstvého venkovního vzduchu, proto odvlhčování znamená zbytečnou spotřebu energie na celkové požadované vnímatelné ochlazování, a vyžaduje další provoz zvlhčovače: odvlhčování se používá v systémech umístěných na místech s vysokou vlhkostí.

  Nepřetržité inovace v této oblasti vyžadují vývoj nových jednotek a sofistikovaných funkcí; většina jednotek CRAC také dokáže komunikovat navzájem mezi sebou, aby se zajistil synergický provoz a redundantnost a časté sdílení dat (alarmy, stavy, hodnoty ze sond...) .

   

   

 • Plus

  Aplikace pro datová centra jsou „mimořádně důležité“, a proto jsou u těchto jednotek ve srovnání s tradičními klimatizačními jednotkami pro komfortní aplikace vyžadovány některé speciální funkce.

  • Je vyžadována optimalizace prostorové kompaktnosti pro racionalizaci využití prostoru, který je k dispozici pro elektronické zařízení.
  • Vysoká schopnost poměru S/T regulovat odpařování na jednotkách DX
  • Spolehlivost (24/7) pro zajištění nepřetržitého provozu, používá se spolehlivá technologie a redundantní systémy
  • Energeticky úsporná a vysoce účinná technologie
  • Využívání flexibility programovatelných řídicích jednotek
  • Vysoká konektivita jednoho nebo více systémů BMS plus komunikace a distribuovaná logika mezi jednotkami
   
   
 

Dokumentace

Obchodní
 • Brožury
  Kód Popis Jazyk Datum * Verze
  +3000054ZH 数据中心节能解决方案 CHI  11/10/2016 2.0
  +3000054DE Energiesparlösungen für Rechenzentren GER  11/10/2016 2.0
  +3000054FR Solutions permettant d'économiser l'énergie dans les centres de données FRE  11/10/2016 2.0
  +3000054EN Energy saving solutions for data centers ENG  11/10/2016 2.0
 • Příběhy úspěchu
  Kód Popis Jazyk Datum * Verze
  +402200120 EEV installation for TELECOM Italia- Analysis of energy savings in an air-conditioning system using chillers at the Mestre telephone exchange (VE) ENG  01/03/2006 1.0