Chladírny

Chladírny Chladírny Chladírny
 
 • Obecné charakteristiky

  Při skladování potravin, obzvláště ovoce a zeleniny, je vyžadována regulace teploty vzduchu a vlhkosti pro zachování kvality a čerstvosti produktu. Jestliže relativní vlhkost je příliš nízká, všeobecně nižší než 90-95 %, může dojít k úbytku určité vlhkosti z potravin a snížení její prodejní hmotnosti a zhoršení jejího vzhledu, a dokonce to může vyvolat zkažení potraviny dříve než normálně. Na druhé straně, v kontrolovaném prostředí jsou tyto procesy enormně zpomaleny dvojitým účinkem nízké teploty a vysoké vlhkosti.
  Jako příklad si vezměme konzervaci hroznů. Pro určité druhy je doporučená teplota -1 °C, při relativní vlhkosti mezi 90 a 95 %. Když vzduch je příliš suchý, výsledkem je to, že hrozny uvolní část své vlhkosti. Úbytek přesahující 3 % způsobuje to, že plody ztrácí konzistenci a smršťují se. Stejný jev je ještě zřejmější u zeleniny, jejíž hmotnost tvoří 80 až 95 % vody. Doporučené hodnoty pro skladování se pro různé typy zeleniny značně liší: například při teplotě 0 °C by relativní vlhkost pro cibuli měla být 70 %, zatímco pro špenát 95 %.
  Všeobecně úbytek hmotnosti 5 % změní charakteristiky produktu v takovém rozsahu, že jej již nelze dále prodávat.
  Aby se tyto problémy překonaly, chladírny mohou být vybaveny zvlhčovači, aby se zaručila správná relativní vlhkost a zajistila optimální konzervace potravin.
  Společnost Carel dodává obrovskou řadu řídicích jednotek a zvlhčovačů pro tyto aplikace s různými průtoky a provozními charakteristikami. Jedná se o systémy vyznačující se vysokou účinností a velmi nízkou spotřebou energie, která zaručuje maximální spolehlivost a bezpečnost.

 • Plus

  Udržování relativní vlhkosti v chladírnách mezi 90-95 % znamená:
  • optimalizaci konzervace potravin, což je činí lépe uzavíratelnými;
  • omezení úbytku vlhkosti z potravin, který snižuje prodejní hmotnost;
  • zachování vzhledu a čerstvosti ovoce a zeleniny;
  • omezování množství odpadu díky lepší konzervaci.

 

Dokumentace

Obchodní
 • Brožury
  Kód Popis Jazyk Datum * Verze
  +3000070IT UltraCella platform: L’innovativa soluzione per le tue celle frigorifere ITA  09/09/2014 2.0
  +3000070FR UltraCella platform: La solution innovante pour vos chambres froides FRE  09/09/2014 2.0
  +3000070ES UltraCella platform: La solución innovadora para tus cámaras frigoríficas SPA  09/09/2014 2.0
  +3000070EN UltraCella platform: The innovative solution for your cold rooms ENG  09/09/2014 2.0
  +3000070DE UltraCella platform: Die innovative Lösung für Ihre Kühlräume GER  09/09/2014 2.0