Telekomunikace

Telekomunikace
 
 • Obecné charakteristiky

  Elektronické vybavení pro telekomunikační aplikace, zejména BTS, potřebuje být udržováno v chladu, aby byla zaručen bezporuchový provoz. Tyto kritické aplikace jsou dále komplikovány skutečností, že systémy jsou často instalovány ve vzdálených lokalitách a místech, které nejsou snadno přístupné a jsou vystaveny extrémním povětrnostním podmínkám. Zařízení se obvykle nenachází ve skutečné budově, ale spíše v jednoduchých kontejnerech (tzv. přístřešcích), které se často nacházejí v oplocených oblastech u základny antén: klimatizační jednotky instalované na střechách nebo na vnějších stěnách těchto konstrukcí jsou označovány jako "přístřeškové klimatizace".
  Obecně se jedná o kompaktní jednotky s přímým výparníkem, které jsou navrženy pro široký rozsah teplot a vlhkosti, které obvykle zahrnují možnost použít čerstvý vnější vzduch pro volné chlazení a řídit proudění vzduchu z kondenzátoru; jedno velmi běžné řešení zahrnuje vertikální jednotky namontované na stěnu, známé jako "nástěnné jednotky". Řízení je obecně založeno na regulaci teploty přívodu vzduchu, často s omezeními přívodní teploty a maximální vlhkosti, aby se zabránilo kondenzaci povrchu. Přístřešek téměř vždy obsahuje dvě nebo více redundantních jednotek připojených přes síť, stejně jako vzdálené připojení pro monitorování poplachů a zaručení rychlé reakce servisu. Vzdálené připojení - zjednodušené pomocí sítě Ethernet poskytovatele mobilního telefonu - je navíc používáno ke sledování spotřeby energie, která může být v závislosti na počtu míst velmi významná; úspora energie je tedy jednou z hlavních priorit, která vede k rozvoji inovativních řešení.
 • Plus

  Aplikace pro "přístřešky" maji specifické vlastnosti, které jsou potřebné v klimatizačních jednotkách a které vyžadují vývoj specifických regulátorů a příslušenství:
  • Optimalizace využití prostoru - jednotky jsou extrémně kompaktní.
  • Extrémní podmínky prostředí v důsledku rozmanitosti míst a změn po celý rok vyžadují robustní konstrukci a adaptabilní provozní podmínky.
  • Spolehlivost (24/7) zajišťuje plynulý provoz, je použita spolehlivá technologie a redundantní systémy a komunikace mezi jednotkami.
  • Energeticky úsporná technologie pro dosažení úspor energie, například volné chlazení.
  • Připojení ke vzdáleným systémům slouží ke sledování provozu pomocí KPI a signalizaci všech poplachů