Jednotka řízení teploty

  • Obecné charakteristiky

    Jednotka řízení teploty (TCU) je typicky používána v technologických procesech pro ohřev a udržování požadované teploty.
    Jednotka TCU pracuje s použitím elektrického ohřívače, buď ponořeného nebo obtékaného, k ohřevu kapaliny v systému a jeho cirkulaci z TCU do obráběcích strojů a zpět. Použitou kapalinou může být voda, tlaková voda nebo olej, v závislosti na teplotním rozmezí. Obvykle je to voda, pokud T <95 ° C, tlaková voda, pokud T <150-160 ° C a olej pro T od 200 do 400 ° C.
    Po dosažení nastavené provozní teploty může jednotka pokračovat v ohřívání kapaliny nebo alternativně může působit jako chladicí systém. Pokud je tekutina použitá v TCU voda, chlazení se provádí přidáním čerstvé vody (přímým chlazením), zatímco v případě, že tekutina je tlaková voda nebo olej, používá se výměník tepla (nepřímé chlazení).
    Chladicí voda je přesně měřena a dávkována přes ventil, který může být plynule řízený a je obvykle dodáván s chladičem.