Centralizované vitríny

Centralizované vitríny
 
 • Obecné charakteristiky

  Chladicí zařízení jsou základní částí chladicího systému a jako takové musí být vybavena nejlepšími řešeními, která jsou k dispozici, pro zajištění nejvyššího výkonu a flexibility.
  Každá řídicí jednotka zařízení musí zaručovat správnou teplotu skladování a monitorování provozního stavu.

  Nicméně, kromě zajišťování těchto základních požadavků je u maloobchodního systému retail sistema CAREL věnována zvláštní pozornost aspektům úspory energie a spolehlivosti.
  K dispozici jsou řešení, která umožňují provoz s vysokým výkonem – s následným snížením spotřeby energie – a lepší kontrolou se záložními postupy v případě poruch – a proto vyšší bezpečností.
  Použití proporcionálních elektronických expanzních ventilů E2V v chladicích zařízeních v bodě prodeje využívá maximálních výhod funkcí úspor energie v řídicí jednotce kompresorové sestavy.
  Možnost provozu s regulací plovoucích tlaků kondenzace a odpařování je možná základním odlišujícím prvkem úspor energie odvozených od používání expanzního ventilu E2V.
  Tato optimalizace je možná v důsledku konstantní snahy v reálném čase najít nejlepší možné provozní podmínky pro celý systém, což je něco, co je vždy zaručeno pomocí integrovaného řešení, jako je například maloobchodní systém retail sistema CAREL.