Kompresorové sestavy

 • Obecné charakteristiky

  Kompresorová sestava je nejdůležitějším a nejsložitějším elektromechanickým zařízením v chladicím systému: zajišťuje chlazení potravin ve všech chladicích zařízeních a souvisejících místnostech pro zpracování.

  Každý výrobce přizpůsobuje své výrobky požadavkům, pokud se týká výkonnosti a nákladů, a v důsledku toho byl maloobchodní systém retail sistema CAREL navržen tak, aby byl flexibilní a přizpůsobitelný.
  Můžeme poskytnout OEM a firmám provádějícím instalace kompletní řadu, která odpovídá výsledkům jejich konstrukčního úsilí a maximalizuje výsledky.
  Od měnícího se počtu jednoduchých hermetických kompresorů až po polohermetické a hermetické kompresory ovládané proměnným zatížením nebo invertorem.
  Systém retail sistema CAREL má řešení pro všechny aplikace.
  Pokud se týká úspor energie, kompresorová sestava má široký provozní rozsah, protože instalovaný výkon je velmi významný: všechna naše řešení byla navržena se zaměřením na tento aspekt, s cílem minimalizovat spotřebu elektřiny.
  Použití proporcionálních elektronických expanzních ventilů E2V v chladicích zařízeních v bodě prodeje využívá maximálních výhod funkcí úspor energie v řídicí jednotce kompresorové sestavy.