2018: Trojnásobné zvýšení projektů s přírodními chladivy

Řešení CAREL snížila emise o téměř 4000 tun ekvivalentu CO2

CAREL se může ohlédnout za loňskými pozitivními výsledky z hlediska úspory energie a použití řešení s přírodními chladivy . Počet projektů v CO2 s technologií DC invertertrů se ztrojnásobil od roku 2017, s nákupem přírodních chladicích prostředků místo tradičních plynů, jejichž celková úspora činí 1 millión EUR.


Zvýšení vysoce efektivních řešení s přírodními chladivy také znamená výrazné úspory energie. Odhaduje se, že systémy prodávané v průběhu roku 2018 ušetřily téměř 3000 MWh energie a do životního prostředí se uvolnilo o téměř 1500 tun méně ekvivalentu CO2.
Kromě toho došlo také k snížení emisí znečišťujících plynů v důsledku úniku chladiva z řešení s nízkým GWP. Fakticky odhadujeme, že naše projekty v roce 2018 snižují environmentální emise o 2500 tun ekvivalentu CO2 ve srovnání s řešeními R404/A o stejné kapacitě.
To představuje čistou a hmatatelnou úsporu v celkovém objemu 4000 tun ekvivalentu CO2, což je odpovídá počtu automobilů, které neprojedou 20 dnů centrálním Londýnem *!

Vzhledem k dalšímu zvyšování globálního oteplování přispívá společnost CAREL k využívání přírodních chladiv tím, že vyvíjí řešení, která zjednodušují jejich používání a zvyšují účinnost systému . "Řešení s přírodními chladivy představují přítomnost a už ne budoucnost," říká Matteo Dal Corso, aplikační specialistka pro maloobchodní řešení.
"Teď, když máme k dispozici technologie, které jsme vyvinuli v posledních letech, je čas se soustředit na inovativní funkce a služby, a to díky velmi pokročilým zařízením, která jsou již nainstalovaná a připravená."

 

* Jedná se o měsíční průměrný počet vozidel, která denně vjíždí do Londýnské zóny vysokého znečištění ( http://content.tfl.gov.uk/congestion-charge-zone-map.pdf ), podle dat zveřejněných zde: https://data.london.gov.uk/dataset/vehicles-entering-c-charge-zone-month). 
Přepočet mezi spotřebou paliva a emisemi CO2 byl získán podle tabulek zde: http://www.unboscoperlacitta.it/files/Consumi-annui-dei-trasporti-familiari-e-aziendali-.pdf