NEW Driven by CAREL

Řešení společnosti CAREL jsou obvykle skryta ve velkých jednotkách. Ventily, které mají velikost pouze několik centimetrů, sondy, řídicí jednotky, termostaty a kontrolní jednotky, lze použít pro vytvoření řešení regulace pro klimatizaci, chlazení a vytápění, a systémy pro zvlhčování a odpařovací chlazení. Části, které primárně hrají základní roli v rámci širšího systému. Jejich práce při monitorování a řízení těchto systémů ve skutečnosti pomáhá zlepšovat celkovou výkonnost a zajišťovat dostatečné úspory energie.

Ačkoliv řešení CAREL nelze vidět, mají velký význam. 

 

 

Driven by evaporator

CAREL, význam, který se počítá

Naše zkušenosti sahají za hranice jednotlivých částí. Náš způsob vnímání a chápání systému jako celku znamená, že dokážeme poskytovat inovativní a účinná řešení. Naše obrovská a rozmanitá nabídka má aplikace v mnoha různých kontextech. 

Od čistých místností po datová centra, supermarkety, papírny, nemocnice, kanceláře a muzea prostřednictvím kombinace elektronických řídicích jednotek, zvlhčovačů, ventilů, sond a monitorovací systémy, dokážeme dodávat kompletní a integrovaná řešení, která významně zvyšují úspory energie.

Na základě více než čtyřiceti let zkušeností a podrobných znalostí různých kontextů přinášíme zlepšení celého systému. Naše integrovaná řešení zvyšují celkovou účinnost. Nejen pouze výrobky, ale také odborné zkušenosti a profesionalismus, to vše slouží ke zvýšení účinnosti.

Výsledky lze měřit, pokud se týká uspořené energie, díky zavedeným inovacím a implementovaným funkcím.

 

DC technology

Konzultanti pro vysoce efektivní řešení

Řešení CAREL aplikovaná ve dvou širokých kategoriích jsou určena k tomu, aby zvyšovala účinnost kompletních prostředí (systémových řešení) nebo jednotek (řízení jednotek). Výhod našich inovativních systémů lze využívat v četných aplikacích. 

Naši profesionálové dokážou navíc po pečlivé analýze jednotlivých situací identifikovat zakázková řešení a systémy ušité na míru .

V průběhu let jsme díky výkonnosti získali důvěru našich zákazníků, bez ohledu na to, zda se jedná o OEM, zástupce s licencí, firmy provádějící instalace a dodavatelé nebo koncoví uživatelé.

Jestliže si vezmeme za příklad supermarkety, určili jsme, že více než 50 % provozních nákladů skladů je způsobeno spotřebou energie chladicím systémem, za kterým následuje na druhém místě klimatizace místností. V důsledku toho jsme navrhli technologii elektronických expanzních ventilů, která dokáže přinést odhadované roční úspory energie systémem, které přesahují 20 %. Současně zajišťujeme, že kompresory pracují v nejlepších možných podmínkách (nižší tlak, nižší výstupní teplota), což následně znamená méně poruch a mnohem nižší náklady na údržbu.