Stejnosměrný invertor pro kompresory BLDC

Stejnosměrný invertor pro kompresory BLDC
  • Obecné charakteristiky

    power+ je speciální invertor, který dokáže ovládat kompresory s bezkomutátorovými motory s permanentními magnety (BLDC/BLAC)
    Invertor integrovaný do systému pCOsistema+ přináší značné úspory energie modulací otáček kompresoru následně chladicího výkonu jednotky.
    Odchylky zatížení jsou řízeny přesně a se stálou kontrolou obálky kompresoru.
    To umožňuje významná zvýšení COP jednotky během provozu při částečném zatížení, což dává vyšší hodnoty faktoru sezónního výkonu (SPF).