Řešení úspory energie pro datová centra
Adiabatické chlazení
K zajištění správného provozu zařízení informačních technologií je nezbytná klimatizace datových center.
 
chlazení odpařováním: chlazení vzduchu vodou
Adiabatické chlazení
Voda potřebuje energii k odpařování. Tento jev je využíván v klimatizaci, kde při neexistenci vnějšího energetického zdroje ...
 
Technologie zvlhčování - Adiabatické
Adiabatické chlazení
Adiabatické zvlhčovače způsobují přímé odpařování vody do ovzduší bez potřeby vnější energie a tedy bez zvýšení teploty; teplo potřebné pro odpařování je dodáváno zvlhčovaným vzduchem, který je...
 

Rozprašovače - odpařovací chlazení

Rozprašovače - odpařovací chlazení
 • Obecné charakteristiky

  Tento produkt je k dispozici v *CAREL CPQ*, nástroji pro dimenzování a výběr, který vám umožní nezávisle najít vhodné řešení CAREL, stáhnout si související dokumentaci, získat podporu a vytvářet nabídky a objednávky.

   

  „Odpařovací chlazení“ je proces, při kterém voda ochlazuje vzduch prostřednictvím odpařování. Aby k tomuto docházelo spontánně bez příspěvku externí energie, musí být voda rozprašována ve vzduchu jako velmi kapičky, které se odpařují do vzduchu, protože mají mnohem nižší povrchové napětí než okolní vzduch.

  Proč se vzduch ochlazuje?

  Není nutný žádný příspěvek externí energie, avšak proces odpařování vody vzhledem ke své povaze vyžaduje určité množství energie. Tato energie je odstraňována ze samotného vzduchu, který, aby mohl absorbovat vodu, musí uvolnit značné teplo, čímž se snižuje jeho vlastní teplota.

  Každý kilogram vody, který se odpaří, absorbuje ze vzduchu 0,69 kW tepla. Tímto způsobem se dosahuje dvojitého účinku zvlhčování a chlazení prostřednictvím procesu odpařovacího chlazení, který v mnoha aplikacích úpravy vzduchu představuje dva požadované efekty.

  Úspory energie

  Rychlý vývoj odpařovacího chlazení v aplikacích HVAC je jistý díky jeho velmi nízkému energetickému dopadu. Jestliže porovnáme náklady na energii, pokud se týká odpařovacího chlazení, s náklady dalších typů transformace vzduchu (například zvlhčování pomocí emise páry nebo chlazení vzduchu pomocí chladiče), lze vidět, že úspory energie jsou značné. Jedinou požadovanou energií je stlačování vody, která je dodávána do trysek rozprašovacího zařízení čerpadlem. Spotřeba je přibližně 4 až 8 W na každý l/h rozprášené vody. Rozprašovače Optimist: společnost CAREL dodává kompletní řadu výrobků, které využívají principů odpařovacího chlazení a jeho výhod. Standardní složení těchto výrobků je následující:

  • skříň obsahující čerpadlo pro tlakování vody, invertor a elektronická řídicí jednotka pro modulaci výroby rozprašované vody případ od případu;
  • trysky rozprašovače, které dokážou rozprašovat vodu na velmi jemné kapičky (o velikosti v řádu několika setin milimetru), dosahující povrchů výměníku tepla;
  • rozvodný systém skládající se z rozvodných potrubí z nerezové oceli, trysek rozprašovače a vypouštěcích ventilů, aby se zaručilo vyprázdnění.

  Rozprašovače Optimist: společnost CAREL dodává kompletní řadu výrobků, které využívají principů odpařovacího chlazení a jeho výhod. Standardní složení těchto výrobků je následující:

  • skříň obsahující čerpadlo pro tlakování vody, invertor a elektronická řídicí jednotka pro modulaci výroby rozprašované vody případ od případu;
  • trysky rozprašovače, které dokážou rozprašovat vodu na velmi jemné kapičky (o velikosti v řádu několika setin milimetru), dosahující povrchů výměníku tepla;
  • rozvodný systém skládající se z rozvodných potrubí z nerezové oceli, trysek rozprašovače a vypouštěcích ventilů, aby se zaručilo vyprázdnění.

   

  Vytvořte si bezplatný účet a získejte přístup k *CAREL CPQ*.

 • Plus

  • Úspory energie: spojuje adiabatické zvlhčování a odpařovací chlazení do jediného globálního řešení za účelem úspor energie v rámci AHU.
  • Řízení ztrát tlaku: optiMist zaručuje skutečné úspory energie tím, že zajišťuje velmi nízký pokles tlaku na ventilátorech (30 Pa);
  • kontrolované rozprašování: aby bylo možné dokonale využít potenciál odpařovacího chlazení bez plýtvání, je nezbytné mít velmi přesnou kontrolu nad množstvím rozprašované vody případ od případu. Spojením působení invertoru a modulačních obvodů dokáže systém Optimist přesně sledovat teplotu a požadavek vlhkosti;
  • hygiena: díky použitým materiálům, provedení distribučních systémů bez bodů stagnace a automatickým promývacím systémům řízeným elektronickou řídicí jednotkou je systém Optimist hygienicky bezpečným řešením pro adiabatické zvlhčování a odpařovací chlazení v rámci AHU.