Řešení úspory energie pro datová centra
Adiabatické chlazení
K zajištění správného provozu zařízení informačních technologií je nezbytná klimatizace datových center.
 
chlazení odpařováním: chlazení vzduchu vodou
Adiabatické chlazení
Voda potřebuje energii k odpařování. Tento jev je využíván v klimatizaci, kde při neexistenci vnějšího energetického zdroje ...
 
Technologie zvlhčování - Adiabatické
Adiabatické chlazení
Adiabatické zvlhčovače způsobují přímé odpařování vody do ovzduší bez potřeby vnější energie a tedy bez zvýšení teploty; teplo potřebné pro odpařování je dodáváno zvlhčovaným vzduchem, který je...
 

chillBooster

AC*
chillBooster
chillBooster chillBooster
 
 • Obecné charakteristiky

  chillBooster je adiabatický rozprašovač, který využívá odpařovací chlazení pro ochlazování vzduchu před tím, než bude použit kondenzačními jednotkami jako například ochlazovači nebo suchými chladiči. Rozprašování vody na mikrometrické kapičky napomáhá spontánnímu odpařování, které odebírá část tepelné energie požadované pro samotné odpařování z okolního vzduchu a snižuje jeho teplotu (každý kilogram vody, který se odpaří, absorbuje ze vzduchu 0,69 tepelného kW). Uvádění vzduchu na teplotu v blízkosti jeho mokré teploty znamená, že v létě se jeho teplota sníží o přibližně 10-15°C s následným snížením pracovního zatížení požadovaného od kondenzační jednotky (chladič), a proto značnými úsporami energie v podobě ušetřených kW elektřiny. ChillBooster se skládá v podstatě ze skříně s tlakovacím čerpadlem (10 barů) a systémem trysek nainstalovaných na ocelových rozvodech uspořádaných kolem kondenzační jednotky: k rozprašování dochází proti toku, takže kapičky nasávané ventilátorem chladiče postupují po delší dráze a mají na odpaření více času. Tímto způsobem se vzduch ochlazuje a tepelná výměna sestavy se zvyšuje do hloubky. Část kapek bude smáčet klapky sestavy, absorbovat teplo a potom se odpařovat a zvyšovat tak tepelnou výměnu.


  Rozprašovač chillBooster lze používat během léta pro maximální úspory celkové energie, nebo jej lze používat pro snížení špiček maximálního zatížení během horkých dnů, aby se maximalizovala účinnost chladicího zařízení. I v případě aplikací s dodatečnou instalací můžete vzít do úvahy účinek rozprašovače chillBooster také během stupně plánování volbou nejmenšího a nejlevnějšího chladicího zařízení s nejnižší spotřebou energie. Jednotka chillBooster je k dispozici v následujících kapacitách: 100, 500 a 1000 l/h. Trysky mají kapacitu 5 - 7,5 - 15 l/h. chillBooster lze používat jak s demineralizovanou vodou, tak s vodou z vodovodu za předpokladu, že vodivost vody z vodovodu není nižší než určité hodnoty.

 • Plus

  - úspory energie s velmi rychlou návratností investic
  - snadná instalace a používání, jednoduchá kontrola chillBooster pomocí dálkového zapínání/vypínání
  - flexibilní tvar a kapacita rozvodného systému díky velmi široké řadě příslušenství, které je k dispozici
  - řízení elektromagnetických vypouštěcích ventilů pro vypouštění potrubí

 

Dokumentace

Technical

 • BIM files
  Kód Popis Jazyk Datum * Verze
  Kód Bim files Chillbooster
   
  Popis
   
  Jazyk ALL 
   
  Datum 11/03/2020
   
  Verze R0
   
 • Manuály
  Kód Popis Jazyk Datum * Verze
  Kód +0300076IE
   
  Popis chillBooster Manuale d’uso | Istruzioni originali User manual | Translation from the original instructions raff reddamento adiabatico per scambiatori di calore alettati adiabatic cooling for fi nned heat exchangers
   
  Jazyk ENG  ITA 
   
  Datum 22/09/2021
   
  Verze 1.0
   
  Kód +0300076FD
   
  Popis chillBooster refroidissement adiabatique pour échangeurs de chaleur à ailettes / Adiabatische Kühlung für Lamellenwärmetauscher Manuel d’utilisation | Traduction des instructions originales Technisches Handbuch | Übersetzung der Originalbe
   
  Jazyk FRE  GER 
   
  Datum 22/09/2021
   
  Verze 1.0
   
  Kód +0300076SP
   
  Popis chillBooster Manual del usuario | Traducción de las instrucciones originales Manual de uso | Tradução das instruções originais refrigeración adiabática para intercambiadores decalor aleteados / resfriamento adiabático para permutadores de calor de aletas
   
  Jazyk POR  SPA 
   
  Datum 22/09/2021
   
  Verze 1.0
   
  Kód +0300076RU
   
  Popis chillBooster Руководство пользователя | Переведенная версия оригинального руководства система адиабатического охлаждения для пластинчатых теплообменников
   
  Jazyk RUS 
   
  Datum 22/09/2021
   
  Verze 1.0
   
  Kód +030220525
   
  Popis ChillBooster: Manuale d’uso/ User manual
   
  Jazyk ENG  ITA 
   
  Datum 08/09/2020
   
  Verze 1.4
   
  Kód +030220526
   
  Popis ChillBooster: Mode d’emploi/ Technisches Handbuch
   
  Jazyk FRE  GER 
   
  Datum 08/09/2020
   
  Verze 1.4
   
  Kód +030220527
   
  Popis ChillBooster: Manual del usuario/ Manual de uso
   
  Jazyk POR  SPA 
   
  Datum 08/09/2020
   
  Verze 1.4
   
  Kód +030220528
   
  Popis ChillBooster: Руководство пользователя
   
  Jazyk RUS 
   
  Datum 08/09/2020
   
  Verze 1.4
   
  Kód +030220546
   
  Popis ChillBooster
   
  Jazyk FRE  GER 
   
  Datum 18/11/2011
   
  Verze 1.4
   
  Kód +030220547
   
  Popis ChillBooster
   
  Jazyk POR  SPA 
   
  Datum 18/11/2011
   
  Verze 1.4
   
  Kód +030220549
   
  Popis ChillBooster
   
  Jazyk RUS 
   
  Datum 09/07/2010
   
  Verze 1.3
   

Commercial

 • Brožury
  Kód Popis Jazyk Datum * Verze
  Kód +3000224IT
   
  Popis Educational - Utilizzare nel modo migliore tecnologie e sistemi delle applicazioni HVAC/R
   
  Jazyk ITA 
   
  Datum 24/01/2022
   
  Verze 1.1
   
  Kód +3000224EN
   
  Popis Educational - Make the best use of HVAC/R application technologies and systems
   
  Jazyk ENG 
   
  Datum 24/01/2022
   
  Verze 1.1
   
  Kód +3000223IT
   
  Popis Soluzione completa di servizi dedicata agli umidificatori CAREL
   
  Jazyk ITA 
   
  Datum 21/12/2021
   
  Verze 1.0
   
  Kód +3000223EN
   
  Popis Complete services solution for CAREL humidifiers
   
  Jazyk ENG 
   
  Datum 21/12/2021
   
  Verze 1.0
   
  Kód +3000223ES
   
  Popis Solución completa de servicios dedicada a los humidificadores CAREL
   
  Jazyk SPA 
   
  Datum 21/12/2021
   
  Verze 1.0
   
  Kód +3000223FR
   
  Popis Solution complète de services pour les humidificateurs CAREL
   
  Jazyk FRE 
   
  Datum 21/12/2021
   
  Verze 1.0
   
  Kód +3000223PL
   
  Popis Kompletne rozwiązanie serwisowe dla nawilżaczy CAREL
   
  Jazyk POL 
   
  Datum 21/12/2021
   
  Verze 1.0
   
  Kód +3000057EN
   
  Popis ChillBooster: Booster for air-conditioning and refrigeration applications
   
  Jazyk ENG 
   
  Datum 16/11/2021
   
  Verze 3.0
   
  Kód +3000057ES
   
  Popis ChillBooster: Booster para aplicaciones de acondicionamiento y refrigeración
   
  Jazyk SPA 
   
  Datum 16/11/2021
   
  Verze 3.0
   
  Kód +3000057IT
   
  Popis ChillBooster: Booster per applicazioni di condizionamento e refrigerazione
   
  Jazyk ITA 
   
  Datum 16/11/2021
   
  Verze 3.0
   
  Kód +3000057NL
   
  Popis chillBooster: Booster voor airconditioning en toepassingen in de koeling
   
  Jazyk DUT 
   
  Datum 16/11/2021
   
  Verze 3.0
   
  Kód +3000057FR
   
  Popis chillBooster Booster pour applications de climatisation et de réfrigération
   
  Jazyk FRE 
   
  Datum 16/11/2021
   
  Verze 3.0
   
  Kód +3000216IT
   
  Popis chillBooster raffreddamento adiabatico per applicazioni retail
   
  Jazyk ITA 
   
  Datum 01/10/2020
   
  Verze 1.0
   
  Kód +3000216EN
   
  Popis chillbooster evaporative cooling for retail applications
   
  Jazyk ENG 
   
  Datum 01/10/2020
   
  Verze 1.0
   
  Kód +3000216ES
   
  Popis chillBooster Refrigeración adiabática para aplicaciones de comercio minorista
   
  Jazyk SPA 
   
  Datum 01/10/2020
   
  Verze
   
  Kód +3000216FR
   
  Popis chillbooster Refroidissement adiabatique pour applications dans les commerces de détail
   
  Jazyk FRE 
   
  Datum 01/10/2020
   
  Verze 1.0
   
  Kód +3000018IT
   
  Popis L’umidità è importante! Umidificatori CAREL, una soluzione per ogni richiesta
   
  Jazyk ITA 
   
  Datum 15/09/2020
   
  Verze 4.1
   
  Kód +3000018DE
   
  Popis Die Feuchte zählt! CAREL-Befeuchter, eine Lösung für jedes Anliegen.
   
  Jazyk GER 
   
  Datum 15/09/2020
   
  Verze 4.1
   
  Kód +3000018EN
   
  Popis Humidity matters! CAREL humidifiers, a solution for every need
   
  Jazyk ENG 
   
  Datum 15/09/2020
   
  Verze 4.1
   
  Kód +3000018ES
   
  Popis ¡La humedad es importante! Humidificadores CAREL, una solución para cada necesidad
   
  Jazyk ENG  SPA 
   
  Datum 15/09/2020
   
  Verze 4.1
   
  Kód +3000018FR
   
  Popis L’humidité est importante! Les humidificateurs CAREL, une solution pour chaque application
   
  Jazyk FRE 
   
  Datum 15/09/2020
   
  Verze 4.1
   
  Kód +3000018PL
   
  Popis Nawilżanie ma znaczenie! Rozwiązania CAREL dla twoich potrzeb nawilżania
   
  Jazyk POL 
   
  Datum 15/09/2020
   
  Verze 4.1
   
  Kód +3000054EN
   
  Popis Energy saving solutions for data centers
   
  Jazyk ENG 
   
  Datum 11/10/2016
   
  Verze 2.0
   
  Kód +3000054FR
   
  Popis Solutions permettant d'économiser l'énergie dans les centres de données
   
  Jazyk FRE 
   
  Datum 11/10/2016
   
  Verze 2.0
   
  Kód +3000054DE
   
  Popis Energiesparlösungen für Rechenzentren
   
  Jazyk GER 
   
  Datum 11/10/2016
   
  Verze 2.0
   
  Kód +3000054ZH
   
  Popis 数据中心节能解决方案
   
  Jazyk CHI 
   
  Datum 11/10/2016
   
  Verze 2.0
   
  Kód +3000057ZH
   
  Popis ChillBoster-Booster for air-conditioning and refrigeration applications.
   
  Jazyk CHI 
   
  Datum 16/05/2015
   
  Verze 2.0
   
  Kód +3000018PT
   
  Popis A humidade é importante! Soluções CAREL para as suas necessidades de humidificação
   
  Jazyk POR 
   
  Datum 19/02/2015
   
  Verze 3.0
   
  Kód +3000018ZH
   
  Popis 湿度问题! CAREL解决方案 满足您的加湿需求
   
  Jazyk CHI 
   
  Datum 19/02/2015
   
  Verze 3.0
   
  Kód +3000018KR
   
  Popis 최고의 습도 조절을 위한 CAREL solutions
   
  Jazyk KOR 
   
  Datum 19/02/2015
   
  Verze 3.0
   
  Kód +3000057DE
   
  Popis ChillBooster: Booster für Kälte- und Klimaanwendungen
   
  Jazyk GER 
   
  Datum 16/05/2013
   
  Verze 2.0
   
  Kód +3000057PT
   
  Popis ChillBooster: Booster para aplicações de condicionamento e refrigeração
   
  Jazyk POR 
   
  Datum 16/05/2013
   
  Verze 2.0
   
  Kód +3000057AR
   
  Popis CHILLBOOSTER
   
  Jazyk ARA 
   
  Datum 16/05/2013
   
  Verze 2.0
   
  Kód +3000057KR
   
  Popis ChillBooster Booster for air-conditioning and refrigeration applications
   
  Jazyk KOR 
   
  Datum 16/05/2013
   
  Verze 2.0
   
  Kód +3000018CS
   
  Popis Na vlhkosti záleží! CAREL - řešení Vašich potřeb zvlhčování
   
  Jazyk CZE 
   
  Datum 01/10/2012
   
  Verze 2.0
   
  Kód +3000018SV
   
  Popis Fukt är viktigt! Med befuktare från CAREL inns det en lösning för alla behov
   
  Jazyk SWE 
   
  Datum 01/10/2012
   
  Verze 2.0
   
  Kód +3000018FI
   
  Popis Kosteudella on merkitystä! CAREL kostuttimet, ratkaisu kostutustarpeisiin.
   
  Jazyk FIN 
   
  Datum 01/10/2012
   
  Verze 2.0
   
  Kód +30U0018EN
   
  Popis Humidity matters! CAREL solutions for your humidification needs ( USA)
   
  Jazyk ENG 
   
  Datum 01/10/2012
   
  Verze 2.0
   
  Kód +302240582
   
  Popis Booster de Performance Energétique pour Chiller et CTA
   
  Jazyk FRE 
   
  Datum 05/01/2010
   
  Verze 1.1
   
  Kód +302240587
   
  Popis Система адиабатического охлаждения для применения в установках кондиционирования воздуха и в холодильном оборудовании
   
  Jazyk RUS 
   
  Datum 10/10/2008
   
  Verze 1.0
   
  Kód +302240588
   
  Popis ChillBooster داعم تطبيقات تكييف وتبريد الهواء
   
  Jazyk ARA 
   
  Datum 10/10/2008
   
  Verze 1.0
   
  Kód +30C240581
   
  Popis Chiller Booster
   
  Jazyk CHI 
   
  Datum 10/10/2008
   
  Verze 1.0
   
 • Application Note
  Kód Popis Jazyk Datum * Verze
  Kód +4000016EN
   
  Popis ChillBooster: story of a simple yet powerful product
   
  Jazyk ENG 
   
  Datum 18/02/2012
   
  Verze 1.0
   
  Kód +4000016ES
   
  Popis chillBooster: Historia de un producto simple pero potente
   
  Jazyk SPA 
   
  Datum 18/02/2012
   
  Verze 1.0
   
  Kód +4000016PT
   
  Popis chillBooster: história de um produto simples, mas poderoso
   
  Jazyk POR 
   
  Datum 18/02/2012
   
  Verze 1.0
   
 • Příběhy úspěchu
  Kód Popis Jazyk Datum * Verze
  Kód +4000082IT
   
  Popis Continuità di servizio per una applicazione mission critical: Raffrescamento evaporativo con CAREL
   
  Jazyk ITA 
   
  Datum 22/10/2021
   
  Verze 1.0
   
  Kód +4000082EN
   
  Popis Service continuity for a mission-critical application Evaporative cooling with CAREL
   
  Jazyk ENG 
   
  Datum 22/10/2021
   
  Verze 1.0
   
  Kód +4000082FR
   
  Popis Assurer la continuité du service pour une application critique Le rafraîchissement évaporatif par CAREL
   
  Jazyk FRE 
   
  Datum 22/10/2021
   
  Verze 1.0
   
  Kód +4000082ES.pdf
   
  Popis Continuidad de servicio para una aplicación crítica
   
  Jazyk SPA 
   
  Datum 22/10/2021
   
  Verze 1.0
   
  Kód +4000007EN
   
  Popis More comfortable lecture halls with evaporative cooling
   
  Jazyk ENG 
   
  Datum 01/10/2012
   
  Verze 1.0
   
  Kód +4000007IT
   
  Popis Aule piú confortevoli con il raffreddamento evaporativo
   
  Jazyk ITA 
   
  Datum 01/10/2012
   
  Verze 1.0
   
  Kód +4000013RU
   
  Popis Повышение эластичности волокон благодаря правильному увлажнению
   
  Jazyk RUS 
   
  Datum 09/05/2011
   
  Verze 1.0
   
  Kód +4000013EN
   
  Popis More elastic fibres with proper humidification
   
  Jazyk ENG 
   
  Datum 09/05/2011
   
  Verze 1.0
   
  Kód +4000013IT
   
  Popis Fibre più elastiche con la corretta umidificazione
   
  Jazyk ITA 
   
  Datum 09/05/2011
   
  Verze 1.0
   

Images

 • High resolution images
  Kód Popis Jazyk Datum * Verze
  Kód PH13LAC301-Chillbooster
   
  Popis CAREL-chillBooster-Atomisers evaporative cooling-Adiabatic Humidifier
   
  Jazyk ALL 
   
  Datum 01/07/2021
   
  Verze R.0