Snímače teploty

Snímače teploty
  • Obecné charakteristiky

    Společnost CAREL nabízí stále pokročilejší a kompletnější globální řešení.

    Z tohoto důvodu společnost CAREL navrhla celou řadu sond, které reagují na potřeby firem provádějící instalace HVAC/R a výrobců, i sond pro ovládání vlastní řady zvlhčovačů CAREL. Tato řada byla obohacena o nejinovativnější technologická řešení nabízející nové mezinárodní standardy za stále více konkurenceschopné ceny. 


    Selection Tool. CPQ is CAREL's tool for selecting sensors (and more), available at cpq.carel.com. Complete list of codes, detailed information and links to documentation are just some of the main features of the sensors selection module in the CPQ platform. More information