Ochranná a signalizační zařízení

Ochranná a signalizační zařízení
 • Obecné charakteristiky

   

  Znalost kritických bodů systému umožňuje podniknout preventivní opatření tak, aby se zabránilo ve vzniku problémů, které mohou způsobit dokonce odstávku celého systému.
   Nové detektory kouře a plamenů se vyznačují kompaktními rozměry a funkcemi automatické kalibrace, což je činí vhodnými pro všechna prostředí, aniž by to bylo
  na úkor přesnosti. 

  Podobně je snímač pro ochranu proti zamrznutí mimořádně důležitý především v systémech pro úpravu vzduchu pro ochranu výměníků tepla.
   Aby společnost CAREL dále potvrdila svou roli globálního dodavatele, dodává také detektory zaplavení, průtokové spínače a spínače diferenciálního tlaku.