Ochranná a signalizační zařízení

Ochranná a signalizační zařízení
 • Obecné charakteristiky

   

  Znalost kritických bodů systému umožňuje podniknout preventivní opatření tak, aby se zabránilo ve vzniku problémů, které mohou způsobit dokonce odstávku celého systému.
   Nové detektory kouře a plamenů se vyznačují kompaktními rozměry a funkcemi automatické kalibrace, což je činí vhodnými pro všechna prostředí, aniž by to bylo
  na úkor přesnosti. 

  Podobně je snímač pro ochranu proti zamrznutí mimořádně důležitý především v systémech pro úpravu vzduchu pro ochranu výměníků tepla.
   Aby společnost CAREL dále potvrdila svou roli globálního dodavatele, dodává také detektory zaplavení, průtokové spínače a spínače diferenciálního tlaku.

   

  Selection Tool. CPQ is CAREL's tool for selecting sensors (and more), available at cpq.carel.com. Complete list of codes, detailed information and links to documentation are just some of the main features of the sensors selection module in the CPQ platform. More information