Profil společnosti

 

CAREL je jednou z předních společností na světě, která se věnuje oblasti řešení regulace klimatizace, chlazení a vytápění a systémů pro zvlhčování a odpařovací chlazení. Naše výrobky navrhujeme tak, aby přinášely úspory energie a snižovaly dopad na životní prostředí, a to díky kombinaci nejpokročilejších technologií a služeb na míru, zaměřených na optimalizaci výkonnosti zařízení a systémů. Naše řešení se používají v komerčních, průmyslových i obytných aplikacích.
 

Uznáváme záležitosti týkající se životního prostředí jako prioritu společnosti
Francesco Nalini, CEO CAREL Group

 

Tvrzení „Driven by the Future“ dokonale vystihuje model společnosti CAREL, jenž představuje výchozí bod a konečný cíl, které společně zahrnují proces navrhování, výroby a marketingu našich výrobků a systémů. Společnost CAREL jako inovativní konzultační a technologický partner předvídá požadavky trhu a navrhuje energeticky účinná řešení, která zaručují tu nejvyšší výkonnost.
Neustálé zlepšování je náš modus operandi, metoda, která nám umožňuje vytvořit standard, aniž bychom jím byli omezováni, a následně jej překonávat a definovat jeho ještě vyšší úroveň.
Výzkum, inovace a technologie jsou klíčem k našemu úspěchu: již téměř padesát let jsou potřeby zákazníků v centru našeho vývoje, abychom zajistili funkční a estetické odlišení. 
Síla naší skupiny spočívá v integraci mezi různými oblastmi; naše celková vize, zkušenosti a průřezové kompetence znamenají, že dokážeme překonat hranice jednotlivých výrobků a představujeme jediného partnera, který dokáže identifikovat integrovaná aplikační řešení.

 

Inovace jako model podnikání

Výzkum a vývoj je jádrem našeho úsilí. Celkem 7 % konsolidovaných tržeb se znovu investuje do výzkumu a vývoje, aby bylo možné předvídat potřeby zákazníků a dodávat pokročilá řešení. Další 3 % se pravidelně investují do výrobní technologie tak, aby se zajistilo nepřetržité zlepšování a růst. Společnost CAREL také provozuje dvě výzkumné laboratoře, jednu zaměřenou na termodynamiku a druhou na zvlhčování, což jsou opravdové body dokonalosti v příslušných oblastech.

Z pracovníků skupiny je více než 2.000 osob, 18 % zaměstnáno ve výzkumu a vývoji, což je číslo, které dosahuje téměř 25 %, když vezmeme do úvahy projektanty a technické pracovníky pracující v naší italské centrále. Navíc 55 % všech našich zaměstnanců jsou absolventi vysokých škol s průměrným věkem 37 let, což potvrzuje naše nepřetržité investice do lidských zdrojů, především mladých lidí, což jde proti obvyklému trendu jak ve státním, tak mezinárodním měřítku.

Školení je další oblastí, do které věnujeme významné zdroje vynakládané do všech oblastí společnosti s cílem rozvoje našich pracovníků, jak pokud se týká základních dovedností, tak technické kvalifikace.

   

 

Nekonečná spolehlivost

Naše zodpovědnost vůči našim zákazníkům sahá daleko za hodnotu našich tržeb. Výrobky, které vyvíjíme, jsou ve skutečnosti části, které podle aplikace tvoří přibližně 2 až 10 % hodnoty hotových výrobků našich zákazníků. 

Navíc, vzhledem k tomu, že se jedná o části, které je obtížné obstarat si kdekoliv jinde, zavedli jsme systém obnovy po havárii, který zahrnuje alespoň dva výrobní provozy pro většinu našich výrobků. To znamená, že můžeme zaručit dodávku našich dílů i v případě mimořádných situací.

 

 

Snaha o přirozený růst

Společnost CAREL, která byla založena v roce 1973, má dnes konsolidované tržby 650.2 miliónů eur (o 19.3% více než v roce 2022). Přibližně 80 % tržeb pochází z exportu prostřednictvím rozsáhlé sítě pro prodej a podporu zákazníků. Konkrétně máme provozy v Americe (severní, střední i jižní), v tichomořské Asii, Africe a Evropě; máme 38 poboček 15 výrobních provozů v úplném vlastnictví, navíc k partnerům a distributorům v dalších 75 zemích.

Poskytujeme služby více než 4 000 zákazníků s 6 200 aktivními výrobky a roční výrobou více než 7 miliónů jednotek.