Profil společnosti

 

CAREL je jednou s předních společností na světě působících v oblasti řešení regulace pro klimatizaci, chlazení a vytápění a systémy pro zvlhčování a odpařovací chlazení. Naše výrobky jsou určeny k tomu, aby přinášely úspory energie a snižovaly dopad strojů a systémů na životní prostředí. Naše řešení se používají při komerčních, průmyslových a obytných aplikacích.

Uznáváme záležitosti týkající se životního prostředí jako prioritu společnosti
Francesco Nalini, CEO CAREL Group

Naše poslání poskytovat vysoce efektivní řešení stručně vyjadřuje model, který společnost CAREL přijala, jak výchozí bod, tak konečný cíl, který uzavírá celý proces od koncepce po výrobu a prodej našich systémů. 

Společnost CAREL jako inovativní konzultant a technologický partner předvídá požadavky trhu a navrhuje energeticky účinná řešení, která zaručují ten nejvyšší výkon.

Nepřetržité zlepšování je naším osvědčeným postupem, je to proces, který nám umožňuje dosahovat určitého standardu, aniž by to představovalo jakoukoliv hranici, spíše jej postupně překračujeme a následně definujeme další standard na vyšší úrovni.

Klíčem k našemu úspěchu je výzkum, inovace a technologie: po více než čtyřicet let jsou ve středu naší konstrukční práce potřeby zákazníků tak, abychom nabízeli prvky diferenciace, pokud se týká jak funkcí, tak vzhledu. 

Síla skupiny spočívá v integraci mezi různými kontexty; její celková vize, rozsáhlé zkušenosti a dovednosti nám umožňují jít za hranice jednotlivých výrobků a představovat jediného partnera, který dokáže identifikovat integrovaná řešení.

 

Inovace jako model podnikání

Výzkum a vývoj je jádrem našeho úsilí. Celkem 7 % konsolidovaných tržeb se znovu investuje do výzkumu a vývoje, aby bylo možné předvídat potřeby zákazníků a dodávat pokročilá řešení. Další 3 % se pravidelně investují do výrobní technologie tak, aby se zajistilo nepřetržité zlepšování a růst. Společnost CAREL také provozuje dvě výzkumné laboratoře, jednu zaměřenou na termodynamiku a druhou na zvlhčování, což jsou opravdové body dokonalosti v příslušných oblastech.

Z pracovníků skupiny je více než 1 600 osob, 18 % zaměstnáno ve výzkumu a vývoji, což je číslo, které dosahuje téměř 25 %, když vezmeme do úvahy projektanty a technické pracovníky pracující v naší italské centrále. Navíc 55 % všech našich zaměstnanců jsou absolventi vysokých škol s průměrným věkem 37 let, což potvrzuje naše nepřetržité investice do lidských zdrojů, především mladých lidí, což jde proti obvyklému trendu jak ve státním, tak mezinárodním měřítku.

Školení je další oblastí, do které věnujeme významné zdroje (6 500 hodin v roce 2013) vynakládané do všech oblastí společnosti s cílem rozvoje našich pracovníků, jak pokud se týká základních dovedností, tak technické kvalifikace.

   

 

Nekonečná spolehlivost

Naše zodpovědnost vůči našim zákazníkům sahá daleko za hodnotu našich tržeb. Výrobky, které vyvíjíme, jsou ve skutečnosti části, které podle aplikace tvoří přibližně 2 až 10 % hodnoty hotových výrobků našich zákazníků. 

Navíc, vzhledem k tomu, že se jedná o části, které je obtížné obstarat si kdekoliv jinde, zavedli jsme systém obnovy po havárii, který zahrnuje alespoň dva výrobní provozy pro většinu našich výrobků. To znamená, že můžeme zaručit dodávku našich dílů i v případě mimořádných situací.

 

 

Snaha o přirozený růst

Společnost CAREL, která byla založena v roce 1973, má dnes konsolidované tržby 331.6 miliónů eur (o 1.3% více než v roce 2019). Přibližně 80 % tržeb pochází z exportu prostřednictvím rozsáhlé sítě pro prodej a podporu zákazníků. Konkrétně máme provozy v Americe (severní, střední i jižní), v tichomořské Asii, Africe a Evropě; máme 24 poboček 9 výrobních provozů v úplném vlastnictví, navíc k partnerům a distributorům v dalších 75 zemích.

Poskytujeme služby více než 4 000 zákazníků s 6 200 aktivními výrobky a roční výrobou více než 7 miliónů jednotek.