Řízení energie

Řízení energie
  • Obecné charakteristiky

    Řešení společnosti CAREL pro řízení a monitorování energie zahrnuje kompletní řadu zařízení určených ke značnému omezování plýtvání energií, což koncovým uživatelům přináší dodatečné úspory nákladů. Toto řešení obsahuje řídicí jednotku pLoads pro řízení elektrických zátěží a měřič trojfázové energie s proudovými transformátory. Toto je ideální pro monitorování elektrických zátěží a jejich deaktivaci při překročení nastavených prahů spotřeby energie.