Bezpečnost potravin

Food Safety, HACCP

 

Řídicí systémy CAREL jsou certifikovány HACCP International pro bezpečnost potravin při souvisejících procesech. Nejedná se o záležitost přizpůsobování se předpisům, ale záležitost dobrovolné certifikace kvality. Přidaná hodnota překračující standardy zaváděné předpisy a řadící řešení společnosti CAREL na špičku v oblasti bezpečnosti. Tato certifikace je ujištěním pro výrobce, distributory a spotřebitele.

Chlazené skříně a studené místnosti jsou dvě symbolická místa bezpečnosti potravin. Úzce související záležitostí v řetězci chlazení je trvalá udržitelnost. Potenciální riziko pro potraviny, pokud se týká dob konzervace, teplot, které jsou příliš vysoké, nebo příliš nízké, nebo neoptimální relativní vlhkosti, lze v těchto prostředích měřit a sledovat. A právě zde systémy CAREL zaručují spolehlivost a přesnost měření v počátku, čímž se stávají cenným aktivem, pokud se týká bezpečnosti potravin a manažerů kvality: čím nižší vystavení výrobků nepříznivým podmínkám, tím lepší podmínky konzervace. Potraviny vydrží déle a všechny organoleptické charakteristiky zůstávají neporušené. 

 

Společnost CAREL nabízí jak řešení z bodu do bodu, která patří mezi ty nejúčinnější, která jsou na trhu k dispozici, tak globální řešení na špičce řady. Zaručujeme lepší ochranu potravin a vyšší úspory energie. Výdaje jsou sníženy a potraviny jsou konzervovány lépe a déle.

 

Trvalá udržitelnost ve studeném řetězci

Plýtvání potravinami je spojeno s finančními ztrátami i s aspekty velké trvalé neudržitelnosti.

Přemýšlení o konzervaci znamená přemýšlení zodpovědně, vyvarování se způsobů chování, které jsou škodlivé, pokud se týká globální energie.

  Je to „zelený“ přístup k řízení materiálů, strojů, elektronických systémů a všech pracovních procesů, které společně vyrábějí a dopravují potraviny a přispívají k jejich distribuci.

 

Systém moderního řetězce pro distribuci potravin je velmi složitý a aspekt trvalé udržitelnosti je těsně spojen s aspektem bezpečnosti potravin.

 

Zlepšování bezpečnosti potravin v několika základních článcích „studeného řetězce“ je strategickou volbou a důležitou inovací, pokud se týká trvalé udržitelnosti.

Cílem je vyvážení nejvyšší možné pozornosti věnované bezpečnosti potravin s nejnižšími možnými náklady na energii potřebnou pro udržení správných standardů při mrazení potravin a konzervaci.

Sustainability in the cold chain

 

 HACCP Europe web site