LEAN, filozofie podporující růst

LEAN, a philosophy driving growth

 

Společnost CAREL přijala filozofii zeštíhlování (lean) založenou na nepřetržitém zlepšování s cílem zvyšování hodnoty pro zákazníky a omezování plýtvání. Společnost CAREL interpretuje zeštíhlování nikoliv jako projekt z datem začátku a ukončení, ale namísto toho jako filozofii, která prostupuje všemi jejími aktivitami. Není proto zaměřena výhradně na nástroje nebo jednotlivé projekty. Je to metoda, která zapojuje lidi, a činí z nich tak ústřední bod aktivit zaměřených na zlepšování. Je to osvědčený postup navržený tak, aby splňoval potřebu trvale zlepšovat dokonce i jednoduché činnosti a zdokonalovat naši práci v malých krocích, den za dnem (Kaizen).

Naše snaha o zeštíhlování začala v roce 2007, a od té doby byl model rozšířen tak, aby zahrnul všechny naše výrobní provozy. Je to rozvíjející se proces, který se šíří také do dalších kontextů v rámci společnosti, a skutečně je přístupem, který může být použit pro všechny oblasti společnosti.

Pro společnost Carel je jedním kritickým faktorem úspěchu inovování výrobků: 20 % zaměstnanců společnosti Carel jsou pracovníci v oblasti znalostí zapojení do procesu vývoje nových výrobků (R&D). Z tohoto důvodu zeštíhlovací transformace začala na úrovni kanceláří za účelem zlepšování výkonnosti při vývoji nových výrobků.

Namísto toho, aby společnost CAREL vnucovala zaměstnancům model efektivity navržený odborníky, zvolila si, že bude své pracovníky během jejich rozvoje doprovázet. Tím, že začne zespodu a bude zaměstnance během procesu stimulovat k růstu. Změřitelným výsledkem je proaktivní přístup. Tendence ke změnám, které jsou vyvolávány mezi lidmi. Jak řekl Alfredo Ingenito z oddělení kvality operací a zlepšování procesů, „skutečným výsledkem není navrhování nových nápadů. Je to sklon ke změnám. Schopnost kriticky myslet a nepřetržitě si představovat nová řešení. Jestliže lidé mají ty správné nástroje, dovednosti a dostatek času, dokážou nezávisle vymýšlet úspěšné nápady.“ 

Zapojení zdola nahoru

Z tohoto důvodu jsou například výrobní linky ve všech výrobních provozech skupiny zastavovány na dvě hodiny týdně, aby se všem pracovníkům umožnilo provádět činnosti zaměřené na nepřetržité zlepšování; zapojováním lidí, kteří pracují každý den na výrobních linkách, můžeme maximalizovat efektivitu a účinnost činností zaměřených na zlepšování a současně zvyšovat pocit účasti a sounáležitosti. 

Stejná koncepce je uplatňována v oblasti vývoje nových výrobků (R&D). Každý zaměstnanec má každý týden k dispozici čtyři hodiny na zlepšování způsobu, jakým pracuje, plnění, testování a sdílení standardů, znalostí a nejlepších postupů.

Je to mnohem pomalejší proces než jednoduše zavedení modelu shora. Přesto má velkou výhodu v tom, že činí lidi nezávislými a uvědomělými, a především zaručuje trvalou udržitelnost prováděných činností v průběhu doby. Navíc výsledné zlepšení je vlastnické a nemůže být změněno vnějšími stranami. Patří společnosti CAREL a lidem, kteří jej vymysleli.

 
Bottom-up involvement
 

Výsledky zeštíhlování

Tato filozofie přinesla překvapivé výsledky. Odhaduje se, že na každou hodinu strávenou ve výrobě nepřetržitým zlepšováním se ušetří tři hodiny v dobách cyklů. Navíc množství výrobních zmetků klesl o 59 %, obrat na metr čtvereční se zvýšil o 47 %, úrovně servisu se zvýšily o 9 % a počet vad klesl na polovinu.

Doba vývoje projektu R&D se zkrátila o 20 %, úroveň kvality výstupu se zvýšila, stejně jako úroveň zapojení a motivace pracovníků. Výsledků bylo dosaženo aplikováním nového organizačního uspořádání (organizace s dvěma vedoucími) a kompaktních multifunkčních týmů, které pracují vždy na jednom projektu (koncepce jednodílného toku).

 

Toto jsou důvody, proč je společnost CAREL považována akademiky za srovnávací bod, pokud se týká zeštíhlování. Univerzity, obchodní školy a magisterské kursy, zde všude používají společnost CAREL ke školení svých studentů (výsledkem jsou vědecké publikace, odkazy v knihách a několik disertačních prací). Také přijímáme návštěvy a dostáváme mnoho žádostí o další informace pro jednotlivé výzkumné disertace nebo sdílení zkušeností s dalšími společnostmi.

kaizen, continuous improvement

 

Co je model zeštíhlování?

Termín lean (zeštíhlování) byl poprvé použit v 80. letech minulého století americkými akademiky pro výrobní metody, které pozorovali v provozech společnosti Toyota v Japonsku.

Cíle transformace ke zeštíhlování jsou následující:

• mít racionálnější a organizovanější procesy, které podporují růst lepší prací a nikoliv tím, že se bude pracovat déle

• získat konkurenční výhodu dosahováním nejvyšší výkonnosti, pokud se týká provozních výsledků.

Těchto výsledků se dosahuje nepřetržitým uplatňováním, na všechny kontexty, pěti základních principů zeštíhlené organizace, které jsou následující:

1. Identifikace zákazníků a stanovení hodnoty.

2. Odstranění plýtvání (muda).

3. Vytvoření toku, používání krátkých cyklů (vždy jedna věc, začátek a konec).

4. Reakce na „tah“ ze strany zákazníků.

5. Nepřetržité zlepšování usilováním o dokonalost (kaizen).