Systémy reverzní osmózy

Systémy reverzní osmózy
 • Obecné charakteristiky

  Systém na úpravu vody reverzní osmózou společnosti CAREL byl navržen pro používání se zvlhčovači humiFog multizone, mc multizone, heaterSteam a gaSteam. Tento systém může být také zkombinován s jednotkou ChillBooster a používán pro odpařovací chlazení.

  Systém, který je napájen pitnou vodou z vodovodu, vytváří demineralizovanou vodu fyzikálními/chemickými charakteristikami a charakteristikami průtoku a tlaku vhodnými pro dodávání vody do zvlhčovačů. Mezi silné stránky tohoto výrobu patří jeho úplnost (není vyžadována žádná zásobní nádrž ani čerpací systém) a kompaktní rozměry.

   

  Co je reverzní osmóza?

  Je to technika, při které se čištěná voda čerpá pod vysokým tlakem a nuceně přes polopropustnou membránu s póry o průměru menším než 0,001 μm: většina rozpuštěných iontů je membránou odfiltrována, čímž se připravuje relativně čistá voda. Odstranění minerálů měřené v procentech původního minerálního obsahu se může pohybovat mezi 95 až 99 % a může být dokonce ještě vyšší. Automatický provoz a snížené provozní náklady (elektřina požadovaná pro čerpání vody) činí používání této techniky značně nákladným. Avšak pamatujte na to, že systémy reverzní osmózy nejsou ideální pro úpravu vody, která je velmi tvrdá a/nebo se značnými množstvími znečišťujících látek; v těchto případech se voda upravuje předem (filtrace, deferizace atd.), aby se prodloužila provozní životnost membrány.

   

 • Plus

  • Snadné vytápění/spouštění: Jednotka WTS je kalibrována předem, aby se umožnilo jednoduché a rychlé spuštění. Postup automatického „proplachování“ prodlužuje životnost membrány a omezuje potřebu údržby.
  • Úspory: pomocí vícestupňového odstředivého čerpadla dokáže WTS dodávat vodu z reverzní osmózy pod správným tlakem a při správném průtoku, aniž by byla vyžadována posilovací čerpadla a expanzní nádoby.
  • Maximální hygiena: WTS poskytuje vodu z reverzní osmózy pouze tehdy, když je to vyžadováno zvlhčovačem; tím se odstraňuje skladování. Voda se upravuje také pomocí ultrafialového dezinfekčního systému.