Shrnutí „Řešení společnosti CAREL pro nemocnice a zařízení zdravotní péče“

"CAREL solutions for hospitals and healthcare structures" compendium
 

Regulace a řízení zvlhčování v zařízeních zdravotní péče je vyžadováno pro snižování rizika nákazy a zajištění komfortu zdravotních pracovníků, pacientů a návštěvníků. Když je navíc relativní vlhkost příliš nízká, může docházet k elektrostatickým výbojům, která představují riziko pro pacienty a poškození drahého zdravotnického zařízení. 

Pokud se týká tohoto, společnost CAREL sestavila „Přehled“ věnovaný zvlhčování vzduchu v nemocnicích a zařízeních pro poskytování zdravotní péče s cílem úspor energie. 

V případě potřeby dalších informací kontaktujte media.relations@carel.com .

Download the compendium