Přehled „Vše, co potřebujete pro maloobchodní aplikace CP2“

"Everything for CO2 retail applications" compendium

Navzdory tomu, že se oxid uhličitý používal již na začátku 20. století, široce využívaným jako chladivo se stal až v nedávných letech. To je způsobeno stále se zvyšujícím zájmem o přírodní média i legislativou, která má, obzvláště v Evropě, za cíl omezení syntetických chladiv.

CO2, který je rozsáhle k dispozici dokonce i jako odpadní produkt z dalších procesů, je mnohem levnější než tradiční chladiva. Společně s touto ekonomickou výhodou mezi další přínosy patří například nízký globální oteplovací potenciál (GWP = 1, žádný dopad na ozónovou vrstvu), žádná nebezpečí související s toxicitou nebo hořlavostí a žádná potřeba recyklovat plyn na konci životnosti systému.

 

CO2 má několik termodynamických vlastností, které v mnoha různých aplikacích mohou představovat výhody a umožnit mu, aby konkuroval rovnocenně tradičním chladivům.

Hlavním rozdílem mezi oxidem uhličitým a syntetickými kapalinami je to, že kritický bod je 31,1 °C, což je teplota, které lze snadno dosáhnout v mnoha různých částech planety.

V kritickém bodě je hustota kapaliny a nasyceného plynu stejná, zatímco při vyšších teplotách již neexistuje žádná hranice mezi těmito dvěma fázemi, a toto je označováno jako superkritický stav.

V důsledku tohoto již spolu tlak a teplota dále nesouvisejí, což znamená, je třeba přijmout opatření k jejich udržení pod kontrolou, optimalizaci výměny tepla a maximalizaci účinnosti.

graph pressure enthalpy

 

Typy cyklů

Literatura udává kritickou teplotu pro CO2 přibližně 31 °C (87 °F), zatímco kritický tlak je, opět přibližně, 73 barg (1045 psig). Systémy s CO2 účinkují různými způsoby podle toho, zda pracují nad nebo pod kritickým bodem; v subkritickém systému je teplota CO2 v izotermickém stavu po kompresi média v podstatě pod kritickou hodnotou, zatímco v transkritickém systému je teplota CO2 na výstupu plynového chladiče vyšší než 31°C, a teplota odpařování je samozřejmě nižší.

Subkritický systém

 

Transkritický systém

Subcritical cycle

 

Transcritical cycle

Nejjednodušší aplikací oxidu uhličitého jako chladiva je jeho použití v subkritickém cyklu: CO2 se používá v sekundárním okruhu o nízké teplotě, buď s kompresí páry (kaskádovitý systém), nebo v čerpaném okruhu kapalného CO2.

Primární cyklus je řízen pomocí tradičního chladiva s úkolem udržovat kondenzační teplotu pro cyklus CO2 pod kritickým bodem, všeobecně mezi -5 a -10 °C.

 

Také lze používat cyklus CO2, který si vyměňuje teplo s vnějškem. Toto se nazývá transkritický cyklus, protože v určitých obdobích roku bude teplota v blízkosti nebo nad kritickým bodem 31,1 °C.

Toto zahrnuje stupeň, ve kterém je stlačený vzduch ochlazován, což neodpovídá konstantní „kondenzační“ teplotě.

 

Download the file of the "Compendium" made by CAREL.