Kniha „odpařovacího chlazení“

"Evaporative Cooling" book

Společnost CAREL vydala novou knihu: „Odpařovací chlazení“.

Jak víte, odpařovací chlazení je „zelená“ technika pro snižování spotřeby elektrické energie chladicích zařízení (suchý chladič, chladicí jednotky atd.), ale přesto udržující schopnost celého chladicího systému snižovat tepelné zisky.

Ochlazování se částečně/plně dosahuje využíváním samovolného odpařování vody ve vzduchu: když se konkrétně odpaří 1 kg vody za 1 hodinu, absorbuje to z okolního vzduchu přibližně 700 W (1 libra vody odpařené za 1 hodinu z okolního vzduchu absorbuje přibližně 1 100 BTU/h). Když se odpařování vody spouští prostřednictvím zařízení, které spotřebovává malé množství energie, potom se toto odpařovací-chladicí zařízení stává „zelenějším“ než ekvivalentní tradiční chladicí zařízení, jako například suchý chladič nebo chladicí jednotka. Jestliže existují například takové výrobky, jako naše jednotka humiFog, která spotřebovává pouhých 5 W elektřiny na litr rozstřikované vody za hodinu na dosažení výkonu chlazení přibližně 700 W z každého litru rozstřikované vody za hodinu: poměr chladicí výkon/elektrický příkon je až 140:1 (= 700/5 v jednotkách SI); v britských jednotkách je to 485:1 (BTU/h)/W elektřiny (5 W elektřiny na (l/h) = 2,3 W elektřiny na (libra/h), to znamená 1 100/2,3 = 485:1)!

Naše kniha o odpařovacím chlazení se zabývá jak fyzikálními, tak aplikačními aspekty této „zelené“ techniky, která se stává stále častější pro komfortní chlazení, datová centra, snižování tepelných zisků v tiskařských provozech, textilních továrnách a všude tam, kde lze odpařování vody používat pro provádění chlazení. Tato poslední kapitola knihy také přináší některé příběhy, které se staly úspěchem díky odpařovacímu chlazení.

 

Download the book