Subkritický systém

 

Kaskádovitý systém

 

Čerpaný systém

V subkritických kaskádovitých systémech se CO2 používá jako chladivo pro nízkoteplotní stupeň (teplota sání kompresoru -30/-35°C). Teplo z kondenzace CO2 je absorbováno chladivem ve stupni o střední teplotě. K tomuto procesu dochází prostřednictvím kaskádovitého výměníku tepla mezi dvěma chladivy.
 

...more

 

V subkritických čerpaných systémech se CO2 používá jako chladivo pro oba stupně (pokud jsou nainstalovány), s nízkou a střední teplotou. V těchto systémech je CO2 sekundárním chladivem, a primární obvod, obvykle chladič využívající HFC/HC, má za úkol ochlazování kapalného CO2, který se potom čerpá dovnitř systému; k tomuto procesu dochází také prostřednictvím výměníku tepla s doplněním zásobníku pro příjem kapaliny a čerpadla.

 

 

...more

subcritical cascade cycle
 
subcritical pumped cycle
     

 

 

 

Kaskádovitý systém

Toto řešení je ideální pro používání přírodního chladiva na místech s vysokými průměrnými teplotami, subkritické kaskádovité systémy s CO2 se normálně používají v horkých klimatech nebo jako první stupeň při používání CO2 jako chladiva.

Kaskádovité systémy se skládají ze dvou okruhů, jednoho o střední teplotě (obvykle R134a, R404a nebo NH3) a jednoho o nízké teplotě (R744), propojených prostřednictvím jednoho nebo více výměníků tepla, normálně deskových výměníků, které na jedné straně kondenzují CO2, a na druhé straně působí jako normální výparníky pro okruh o střední teplotě.

Výhody:

 • systém relativně podobný tradičnímu systému (R404);
 • provozní tlak podobný tradičním systémům (max 45 barg);
 • jako médium obsah plynu HFC;
 • účinnost systému lepší než u standardního systému s HFC a může se používat ve všech klimatech

Kritický systém:

 • jestliže se nepoužívá NH3, systém není plně „zelený“;
 • jestliže se používá NH3, nelze kompresorovou sestavu o střední teplotě používat ve všech zemích pro regulaci vitrín o střední teplotě;
 • větší pozornost je věnována pracovnímu tlaku v sekundárním okruhu

 

Řešení CAREL

 • pRack pR300 + EXV: kompaktní řešení CAREL pro kompletní regulaci a řízení standardních kompresorových sestav určených obzvláště pro subkritické systémy s CO2; toto řešení obsahuje ovladač pro dvoupólové krokové motory pro nezávislé ovládání dvou elektronických expanzních ventilů;
 • MPXPRO + E2V: pokročilé řešení CAREL Retail System pro kompletní a integrované ovládání několikanásobných vitrín;
 • jednotka Ultracap:zajišťuje úplné uzavření ventilů (na výměníku tepla a vitrínách), i když dojde k náhlému výpadku napájení ze sítě.

prod_subcritical

 

 

 

 

Pumped

Vitríny o střední teploty jsou zásobovány čerpaným kapalným CO2, zatímco vitríny o nízké teplotě jsou vybaveny expanzními ventily. CO2 se ochlazuje pro tento účel určeným chladičem (NH3 nebo R134a) uvnitř nádrže, normálně pomocí výparníku se svazkem trubek.

Navíc k tradičním systémům tyto systémy obsahují také čerpadla, která cirkulují kapalný CO2 do výparníků o střední teplotě, kde není expandován, ale namísto toho je jednoduše přehříván a vrací se zásobníku pro příjem v polokapalné fázi.

Výhody:

 • nízký obsah nepřírodního chladiva;
 • možnost používání čpavku (NH3) omezena pouze na místnost se zařízením;
 • kompletně „zelený“ systém uvnitř skladovacího prostoru s vystavením.

Kritický systém:

 • velmi citlivý na velikost potrubí čerpacího systému;
 • dodatečná spotřeba energie čerpadlem;
 • větší pozornost je věnována pracovnímu tlaku v sekundárním okruhu.
subcritical pumped

 

Řešení CAREL

 • pRack pR300 + EXV:kompaktní řešení Carel pro kompletní regulaci a řízení kompresorových sestav s CO2 určených obzvláště pro subkritické systémy s CO2; toto řešení obsahuje ovladač pro dvoupólové krokové motory pro nezávislé ovládání dvou elektronických expanzních ventilů;
 • MPXPRO + E2V:pokročilé řešení CAREL Retail System pro kompletní a integrované ovládání několikanásobných vitrín;;
 • jednotka Ultracap:zajišťuje úplné uzavření ventilů (na výměníku tepla a vitrínách), i když dojde k náhlému výpadku napájení ze sítě.

prod_subcritical