Elektrický panel pro studené místnosti

Elektrický panel pro studené místnosti
 • Obecné charakteristiky

  Při skladování potravin se používají různé postupy, které se mění podle doby trvání:

  • chlazení, jestliže se potraviny musí skladovat po krátkou dobu (0…7 °C).
  • zmrazení, hluboké zmrazení a zmrazení s vysušením, pokud se potraviny musí skladovat po dlouhou dobu.

  Při hlubokém zmrazování produktu se musí dosáhnout teploty -18 °C za méně než 4 hodiny, zatímco při normálním zmrazování může dosažení teploty produktu -18 °C trvat déle než 4 hodiny. Během zmrazování-sušení se produkt vysušuje po nuceném odpaření vlhkosti obsažené v produktu.
  V potravinářském průmyslu je chlazení jednou z nejchoulostivějších a nejsložitějších aplikací, protože potraviny musí být udržovány na různých teplotách podle fáze zpracování. Chlazení zpomaluje růst bakterií v potravinách. Tato technika je založena na extrémně rychlém a intenzivním působení studených teplot, což zajišťuje, že organoleptické vlastnosti potravin zůstanou neporušené, a že se prodlouží doba skladování. Systémy navržené a nainstalované v průmyslovém měřítku i systémy pro spotřebitele jsou založeny na standardních postupech a technikách. Chladič je pouze jednou částí složitějšího systému, který umožňuje, aby výparník definoval ideální výměnu tepla a tím ochranu potravin.
  Studené místnosti jsou klíčovým bodem v řetězci chlazení. Správné řízení má pozitivní účinek jak na kvalitu skladovaného produktu, tak na životním prostředí vzhledem k úsporám energie. Obsah studené místnosti je často hodně cenný, a proto vyžaduje uvážlivá a spolehlivá technologická řešení. Studené místnosti mohou být podle typu potraviny nebo systému klasifikovány jako:

  • s normální teplotou (>0 °C, například pro skladování ovoce a zeleniny)
  • s nízkou teplotou (<0 °C, například pro skladování masa)
  • samostatné (s vlastním kompresorem/kondenzátorem)
  • s dálkovým kondenzátorem nebo sdruženými jednotkami
  • centralizované (bez vlastního kompresoru, s dálkovou sestavou kompresoru).

  Studené místnosti s vlastními kondenzátory nebo sdruženými jednotkami se používají v malých obchodech, zatímco studené místnosti obsluhované kompresorovými sestavami se používají v supermarketech a distribučních centrech. Mezi hlavní zařízení, která normálně musí být řízena elektronickou řídicí jednotkou, patří:

  • Sondy pro měření teploty místnosti a teploty rozmrazování (pokud se používá)
  • Kompresor
  • Ohřívače pro rozmrazování
  • Ventilátory výparníku
  • Světla
  • Spínač dveří
  • Alarmy
  • Ventilátory kondenzátoru

  Společnost CAREL nabízí svým zákazníkům různé typy elektrických panelů na základě pokročilých řídicích jednotek, jejichž používání je snadné, a jsou mimořádně flexibilní.