Elektrický panel pro vitríny

Elektrický panel pro vitríny
  • Obecné charakteristiky

    Chladiče jsou základní částí chladicího systému a jako takové musí být provozovány s nejlepšími řešeními, která jsou k dispozici, pro zajištění nejvyššího výkonu a flexibility. Každá řídicí jednotka vitríny musí zajišťovat správnou teplotu skladování a monitorování provozních podmínek. Avšak navíc k zajišťování základních nezbytností je u maloobchodního systému společnosti CAREL věnována zvláštní pozornost úsporám energie a spolehlivosti. K dispozici jsou řešení, která umožňují provoz s vysokým výkonem s následným snížením spotřeby energie a lepší kontrolou se záložním postupem v případě anomálií a tím vyšší bezpečností. V potravinářském průmyslu je chlazení jednou z nejchoulostivějších a nejsložitějších aplikací, protože potraviny musí být udržovány na různých teplotách podle fáze zpracování. Chlazení zpomaluje růst bakterií v potravinách. Tato technika je založena na extrémně rychlém a intenzivním působení studených teplot, což zajišťuje, že organoleptické vlastnosti potravin zůstanou neporušené, a že se prodlouží doba skladování. Oba systémy navržené a nainstalované v průmyslovém měřítku i pro spotřebitele jsou založeny na standardních postupech a technikách. Chladič je pouze jednou částí složitějšího systému, který umožňuje, aby výparník definoval ideální výměnu tepla a tím ochranu potravin. Použití proporcionálních elektronických expanzních ventilů E2V v chladičích umožňuje úspory energie s plným využitím ovládání chladiče. Možnost provozu při plně plovoucích tlacích kondenzace a odpařování je možná základním odlišujícím prvkem úspor energie jako výsledek používání expanzních ventilů E2V. Optimalizace je možná prostřednictvím nepřetržitých strategií aplikovaných v reálném čase zaměřených na dosažení nejlepších možných provozních podmínek pro celý systém zajištěných pomocí integrovaných řešení, jako je například maloobchodní systém CAREL.