Elektrický panel pro VZT

Elektrický panel pro VZT
 • Obecné charakteristiky

  V této složité moderní společnosti má rozhodující význam osobní blaho a komfort. Správné zvlhčování umožňuje kromě omezování rozptýleného prachu lidem v uzavřených prostředích dobře dýchat bez problémů, které jsou výsledkem vyschnutí primárních dýchacích cest. Snížení odpařování z kůže díky správnému zvlhčování také snižuje pocit chladu, a následně lze snížit teplotu, čímž se šetří vytápění a omezuje se rozptyl tepla mezi vnitřní a venkovní částí. Jednotky pro úpravu vzduchu se skládají z různých částí, přičemž každá z nich zodpovídá za určitý proces. Nejzjevnější charakteristikou jednotek pro úpravu vzduchu je modularita, protože tato zařízení jsou zkonstruována a dimenzována na základě konkrétních požadavků. Tyto jednotky v průběhu roku dokážou vykonávat různé funkce:

  • míchání, filtrování a pohyb mezi recirkulovaným vzduchem a venkovním vzduchem;
  • předběžný a následný ohřev;
  • ochlazování vzduchu;
  • zvlhčování a odvlhčování vzduchu.

  Během zimního období suchý vzduch zvyšuje úroveň prachu přítomného ve vzduchu. Při správném zvlhčování lze kvalitu vnitřního vzduchu zvýšit snížením koncentrace prachu kvůli menšímu rozmělňování vláken i větší tendencí částic k shlukování dohromady a mohou tak být lépe filtrovány. Kancelářské budovy často obsahují také prostory používané pro další aktivity. To znamená, že navrhování systémů a distribuce energie je složitější a vytváří potřebu integrace, aby bylo možné optimalizovat provozní náklady. Příjemný pocit lidí na pracovišti je základem pro zvýšenou produktivitu. Avšak osobní komfort není jediná aplikace.
  Stabilní prostředí se správnými podmínkami je mimořádně důležité pro ochranu drahých uměleckých děl a předmětů v průběhu doby. Jestliže plátno neustále mění velikost, malba, jejíž rozměry zůstávají stejné, bude nezvratně poškozena. Předměty z dřeva a pergamenu budou také během krátké doby zničeny, pokud vysušení prostředí způsobí jejich praskání.