Elektrický panel pro dodatečně instalovaná řešení

Elektrický panel pro dodatečně instalovaná řešení
 • Obecné charakteristiky

  Kolik chladicích a klimatizačních systémů je nainstalováno na celém světě? Bez ohledu na skutečný počet je jich určitě spousta.
  Dodatečné doplnění starých systémů požadované pro splnění požadavků nových směrnic pro ochranu životního prostředí, ale vnímané také jako obchodní příležitost, je rozhodně zajímavou možností. Provedení dodatečné instalace do stávajícího systému s cílem realizace nepřetržitého a podrobného monitorování v souladu s předpisy HACCP umožňuje uživatelům:

  • regulovat teplotu stávajících chladičů pomocí systémů s nízkým dopadem, což odstraňuje nutnost výměny elektroniky nainstalované na samotných jednotkách;
  • omezit množství vodičů využitím bezdrátové technologie a tím značně snížit náklady na instalaci;
  • zjednodušit postupy pro zaznamenávání dat;
  • zaznamenávat a monitorovat data související se systémem;
  • bránit v kritických událostech a/nebo je identifikovat a automaticky komunikovat s kontrolní jednotkou systému prostřednictvím e-mailu, SMS nebo faxu, aby bylo možné realizovat nápravná opatření;
  • zpracovávat zprávy, tabulky a automatické grafy pro záznamy systému pro ukládání a archivování podle předpisů HACCP, což zkracuje dobu potřebnou na vyplnění požadovaných formulářů;
  • monitorovat systém, a to dokonce i dálkově;
  • přijímat všechny části požadované pro systém od jediného dodavatele.

  Společnost CAREL nabízí kompletní sestavu pro elektrický panel vybavený ovladačem ventilu a elektronickým ventilem. Je to řešení plug & play, které umožňuje rychlou výměnu v terénu. Ovladač ve skutečnosti přijímá jednoduchý signál zapínání/vypínání, který přichází z mechanického termostatu, a potom se stará o zbytek. Nejsou vyžadována žádná zvláštní nastavení, protože je nakonfigurován již předem z továrny. Starý mechanický termostat lze proto snadno nahradit bez jakýchkoliv zvláštních úprav systému a obzvláště bez potřeby měnit konkrétní parametry řízení, což není vždy pro pracovníky provádějící instalaci snadné, a vhodnější je, aby to bylo prováděno technickou konstrukční kanceláří.