Elektrický panel pro regulaci rychlosti a výkonu u výměníků tepla

Elektrický panel pro regulaci rychlosti a výkonu u výměníků tepla
  • Obecné charakteristiky

    Výměníky tepla všeobecně, bez ohledu na to, zda se jedná o aplikace vzduch/vzduch nebo vzduch/voda (například kondenzátory), mají značnou váhu, pokud se týká účinnosti a získané energie. Toto zařízení je mimořádně důležité pro správný návrh cyklu chladiče, a musí být správně řízeno, proto vyžaduje elektronické řízení. Nástup elektronicky řízených bezkomutátorových motorů umožňuje jemnější ovládání a snížení hlučnosti.
    Společnost Carel nabízí řadu programovatelných řídicích jednotek (pCO), které dokážou řídit tyto zátěže prostřednictvím sériového zapojení, čímž se omezuje prostor a složitost zapojení a instalace všeobecně, a umožňuje se tak řízení velkého množství informací v reálném čase a rychlý zásah v případě anomálií nebo poruch. Toto není jediná možnost pro uspokojení potřeb trhu: společnost Carel doplňuje nabídku o řadu invertorů, a dokáže tak plnit potřeby zákazníků. Tyto invertory zabudované buď do panelu, nebo jako součást celkového řešení, představují jedinečnou, vysoce hodnotnou sestavu, která umožňuje standardizaci, snížení nákladů a doplnění nových položek do katalogů pro naše zákazníky. Ti tak budou moci dodávat své vynikající výrobky s novými, vysoce technicky vyspělými řešeními. Existují různé výměníky tepla, které se používají, a společnost CAREL dokáže nabízet specializovaná řešení pro každou aplikaci a potřebu na základě dostupného prostoru, zátěží, typů použitých motorů, a tím i požadované řízení.
    Společnost CAREL je certifikována hlavními mezinárodními organizacemi v průmyslu větrání. Řídicí jednotka pCO, srdce řídicího systému, má softwarové moduly pro řízení bezkomutátorových ventilátorů, které dokážou využít výkonnosti nabízené výrobci ventilátorů. Sériové komunikační rozhraní Modbus umožňuje snadné a kompletní propojení s aktuátory, které zjednodušuje jejich zapojování a snižuje používaný prostor. Řídicí panel je menší díky nižšímu počtu elektromechanických dílů, protože elektromagnetické spínače již nejsou pro regulaci výkonu nezbytné.