powerbox

PBOX*
powerbox
  • Obecné charakteristiky

    Systém powerBox je uložen uvnitř pláště z pozinkovaného ocelového plechu 15/10 bez nátěru, zatímco kryt, který je také z plechu 15/10, je upevněn pomocí šroubů. Otočný hlavní vypínač s žlutočervenou rukojetí a ovládáním z boku. Veškeré propojení s interní soustavou obvodů je provedeno pomocí přípojek procházejících přes panel dimenzovaných speciálně pro napájení silového obvodu a pomocného obvodu. Sadu externího připojení lze dodat samostatně nebo zahrnout do systému powerBox. Reléové výstupy jsou chráněny bajonetovými pojistkami a jednofázovými tlačítkovými jističi, obě průchozí přípojky panelu jsou na stejné straně jako konektory, které lze snadno kontrolovat a vyměňovat. Samolepicí schéma zapojení je umístěno na vnitřní stěně krytu a nabízí okamžitou nápovědu. Na vnějším povrchu krytu je samolepicí štítek udávající informace o konektorech a jednotlivých kontaktech, aby instalaci bylo možné provést snadno, rychle a bez chyb, a také to odstraňuje potřebu práce techniků provádějících instalaci uvnitř panelu. Tento produkt nabízí spoustu možností zakázkové úpravy, pokud se týká rozměrů a tvarů plášťů, typu a napájení řízených jednotek, modelu elektronické řídicí jednotky CAREL a zakázkové úpravy samolepicího štítku.