Elektrodové zvlhčovače

Elektrodové zvlhčovače
 • Obecné charakteristiky

  Funkce zvlhčovačů s ponořenými elektrodami je založena na velmi jednoduchém fyzikálním principu. Protože běžná pitná voda obsahuje určité množství rozpuštěných minerálních solí, a v důsledku toho je lehce vodivá, přivedení napětí na kovové elektrody ponořené ve vodě vytváří elektrický proud, který vodu zahřívá (Jouleův efekt) až do varu, a tím se vytváří pára.
  Množství vytvořené páry je přímo úměrné elektrickému proudu, který je naopak přímo úměrný hladině vody.
  Elektrický proud se měří proudovým transformátorem: změnou hladiny vody pomocí plnicího elektromagnetického ventilu a kvůli procesu odpařování lze upravovat proud a následně výrobu páry. Vzhledem k odpařování hladina vody klesá, a voda se proto musí doplňovat. Protože vytvořená pára nenese minerální soli, koncentrace soli ve vodě, a proto také vodivost se zvyšuje, a voda se musí pravidelně ředit vypouštěním její části pomocí vypouštěcího čerpadla a její náhradou novou vodou.
  V průběhu doby se navíc vytváří kotelní kámen a pokrývá část zásobníku, který se musí vyměnit nebo vyčistit. Tento princip je jednoduchý, avšak vývoj zvlhčovače s ponořenými elektrodami, který zajišťuje bezpečnou funkci a spolehlivost v průběhu doby, vyžaduje pečlivou analýzu a rozšířené testování.
  Zvlhčovače s ponořenými elektrodami ve srovnání s elektrickým ohřívačem nebo plynovými zvlhčovači:
  • jsou při nákupu levnější;
  • pracují s pitnou vodou (nikoliv zcela demineralizovanou nebo změkčenou);
  • vyžadují pravidelnou výměnu (nebo čištění) zásobníku;
  • vyznačují se modulací, která je vhodná pro aplikace pro zajišťování komfortu nebo pro průmyslové aplikace bez extrémních požadavků.
  Společnost CAREL vyrábí zvlhčovače s ponořenými elektrodami již od 70. let minulého století a může těžit ze svého know-how v oblasti elektronických řídicích jednotek: přesné ovládání, spolehlivá elektronika a sofistikovaný a kompletní řídicí software.
  Řešení CAREL pro zvlhčovače s ponořenými elektrodami se nazývají humiSteam a compactSteam.

 • Plus

  • Systém AFS (Anti Foaming System - systém pro ochranu proti pěnění): detekuje pěnu, aby zabránil v uvolňování kapek společně s párou;
  • funguje na vodovodech s vodivostí mezi 75 a 1250 µs/cm, a jeho řídicí software automaticky upravuje provoz podle charakteristik vody tak, aby se optimalizovala provozní životnost bez údržby;
  • pozinkované elektrody s velkými válci a filtr pro ochranu proti kotelnímu kameni ve spodní části pro prodloužený provoz bez údržby; také jsou k dispozici válce s možností otevírání;
  • výroba páry s nepřetržitou modulací od 20 % až do maximální kapacity (u modelů s dvěma válci 10 %);
  • zabudovaný snímač vodivosti a řídicí software pro optimalizaci energetické efektivity a nákladů na údržbu s konstantním výkonem během celé životnosti válce;
  • automatické vypuštění vody po 3 dnech nečinnosti;
  • možnost volby mezi třemi řídicími jednotkami: „Y“ (proporcionální nebo zapínání/vypínání z externí řídicí jednotky a zobrazení ikony), „X“ (modulace pomocí zabudované řídicí jednotky na základě technologie pCO a alfanumerický a grafický displej s rozšířenými textovými zprávami), „W“ (podobná jednotce „X“, ale je vyhrazená pro parní lázně);
  • model „X“ řídí sondu limitu, používá se pro omezování maximální relativní vlhkosti na výstupu, brání ve vytváření kondenzátu ve vedení.