CAREL France

 

Společnost CAREL France byla založena společností CAREL Industries, aby bylo možné efektivněji reagovat na požadavky na trzích ve Francii, Belgii a Lucembursku a v oblasti Maghreb. Jedná se o první zahraniční pobočku, odborné zkušenosti místních pracovníků jsou podloženy znalostmi a technologií ústředí.

Po patnácti letech provozu je dnes společnost CAREL France osvědčeným partnerem v oblasti klimatizace, zvlhčování a chlazení. K dispozici pro poskytování řešení problémů zítřka týkajících se životního prostředí v rámci oblastí naší specializace je tým 16 osob.