Společnost CAREL ve stručnosti

 

CAREL je jednou s předních společností na světě působících v oblasti řešení regulace pro klimatizaci, chlazení a vytápění a systémy pro zvlhčování a odpařovací chlazení. 

Navrhujeme naše výrobky tak, aby přinášely úspory energie a snižovaly dopad strojů a systémů na životní prostředí.
Naše řešení se používají při komerčních, průmyslových a obytných aplikacích. 

Hlavní systémové aplikace

Hlavní jednotková řešení

   

   

   

   

Společnost CAREL vždy vyvíjela a podporovala vyvíjené řídicí systémy a navrhovala inovativní řešení pro sektor HVAC/R. Jedná se o naše „vysoce efektivní řešení“, jasnou odezvu na potřebu ochrany životního prostředí prostřednictvím optimalizovaných a integrovaných řídicích systémů, které dokážou přinášet významné úspory energie a následně snižovat dopad na životní prostředí.

 

V roce 2018 jsme poskytli naše služby více než 6 300 zákazníkům v 87 různých zemí na 5 kontinentech
a prodali jsme více než 6 200 různých dílů, které představovaly celkem více než 7 miliónů položek
Tím jsme dosáhli konsolidovaného obratu 280,22 miliónů eur

 


 

Historie inovací

70's

80's

90's

00's

Založení

Směřování

Více o Evropě a řešeních

Více v mezinárodním měřítku

Prosinec 1973: založena společnost CAREL

První mikroprocesorová elektronická řídicí jednotka pro oblast HVAC/R

První evropské pobočky

Geografický
celosvětový růst
Řešení napříč různými trhy

Klíčem k našemu úspěchu je výzkum, inovace a technologie: po více než čtyřicet let jsou ve středu naší konstrukční práce potřeby zákazníků tak, abychom nabízeli prvky diferenciace, pokud se týká jak funkcí, tak vzhledu. 

 

Výzkum a vývoj je jádrem našeho úsilí. Celkem 7 % konsolidovaných tržeb se znovu investuje do výzkumu a vývoje, aby bylo možné předvídat potřeby zákazníků a dodávat pokročilá řešení. Další 3 % se pravidelně investují do výrobní technologie tak, aby se zajistilo nepřetržité zlepšování a růst. Společnost CAREL také provozuje dvě výzkumné laboratoře, jednu zaměřenou na termodynamiku a druhou na zvlhčování, což jsou opravdové body dokonalosti v příslušných oblastech.