Výzkumné centrum zvlhčování

Humidification Research Centre

 

Hlavní sídlo společnosti CAREL je domovem výzkumného centra pro zvlhčování vzduchu a systémy odpařovacího chlazení.

Část tohoto centra se využívá jako předváděcí místnost, kde předvádíme zákazníkům, distributorům a projektantům naši standardní řadu zvlhčovačů. Toto výzkumné centrum bylo zřízeno z jednoduchého, ale důležitého důvodu: aby poskytlo praktické školení pro každého, kdo tyto systémy potřebuje prakticky používat, od servisních center a firem provádějících instalace až po koncové uživatele. 

 

Hodnota našeho výzkumného centra spočívá ve skutečnosti, že vystavené zvlhčovače lze uvést do provozu a upravovat parametry. To umožňuje uživatelům ihned pochopit účinky těchto úprav na samotný zvlhčovač i na regulaci vlhkosti vzduchu a na chlazení, pokud je to nezbytné. Pro společnost CAREL je výzkumné centrum zvlhčování způsobem, jak pomáhat při plnění potřeb různých uživatelů: nastavováním parametrů podle konkrétních požadavků lze najít správné vyvážení pro každou situaci. Společnost CAREL je výzkumný partner, jehož cílem je vždy optimalizovat výsledek se zaměřením na cíl dosáhnout úspor energie. 

 

V tomto výzkumném centru lze vystavené zvlhčovače také otevřít, aby se odhalila jejich vnitřní konstrukce a mohla provést údržba.

 

V současné době je k dispozici pět různých typů zvlhčovačů a dva odpařovací chladiče. 

 

Předváděcí místnost byla zřízena vedle výzkumného centra zvlhčování a využívá pro provádění testů a měření stejnou jednotku AHU. Tato jednotka AHU může být použita například pro studování provozu a výhod jednotek humiFog nainstalovaných ve vedení pomocí rámu, který je k dispozici v předváděcí místnosti; v tomto případě je třeba provést rezervaci předem (1 měsíc), protože jednotka AHU se normálně používá pro výzkumné a vývojové práce.

Konečně, výzkumné centrum také organizuje teoretické a praktické kursy k tématům z oblasti zvlhčování. Studijní materiály se trvale aktualizují a seznam kursů lze rozšířit nebo upravit tak, aby splňoval potřeby účastníků a společnosti CAREL.