Bezdrátové snímače

Bezdrátové snímače
 • Obecné charakteristiky

  Systém rTM je k dispozici s novými kódy výrobku, protože zavedená zlepšení týkající se bezdrátového komunikačního protokolu ZigBee znamenají, že není kompatibilní s předchozími řadami.

  Systém CAREL rTM se skládá z následujících částí:

  • Snímače napájené z baterie:
   - dvě verze pro dvě konkrétní potřeby:
   snímač teploty nainstalovaný uvnitř vitríny, verze SE BP (zabudovaná sonda);
   snímač s dvěma externími sondami NTC a dvěma digitálními vstupy, verze SE EP (externí sonda) pro vitríny a studené místnosti;
   -snímač napájený střídavým napětím 12 až 24 V;
  • snímač s dvěma externími sondami NTC a dvěma digitálními vstupy, verze EP1/Router SE (externí sonda) pro vitríny a studené místnosti. Toto zařízení integruje také funkci routeru.
  • Bod přístupu. Bezdrátový přijímač, který získává data z různých snímačů v síti ZigBee™, což poskytuje tato data k dispozici pro kontrolní jednotku prostřednictvím Modbus® RTU. S každým bodem přístupu lze přímo spojit až 30 snímačů nebo maximálně 60, pokud se používá jeden nebo více routerů. Kontrolní jednotka (PlantVisorPRO nebo PlantWatchPRO) tak může sledovat všechny proměnné v systému rTM SE;
  • router. Používá se tehdy, když vzdálenost mezi snímači a routerem přesahuje 30 m, nebo jestliže v síti je více než 30 snímačů. V bezdrátové síti může být maximálně 60 routerů, přičemž 48 z nich je pro kontrolní jednotku viditelných. Bod přístupu automaticky přiřazuje sériovou adresu v pořadí, ve kterém jsou „připojeny“, počínaje od 200 až do 247;

   

  Selection Tool. CPQ is CAREL's tool for selecting sensors (and more), available at cpq.carel.com. Complete list of codes, detailed information and links to documentation are just some of the main features of the sensors selection module in the CPQ platform. More information