BMS (systém řízení budovy) NA

BMS (systém řízení budovy) NA
  • Obecné charakteristiky

    BMS (systémy řízení budovy) jsou systémy zajišťující integrované řízení všech technologických funkcí budovy včetně kontroly přístupu, zabezpečení, požárních poplachů, osvětlení, inteligentních výtahů a klimatizace.
    Protože se takové systémy stávají stále běžnějšími, existuje zvyšující se potřeba spojit dohromady řídicí jednotky vyrobené různými společnostmi, což je něco, co vyžaduje nejen společnou elektrickou normu, ale také jazyk nebo komunikační protokol, kterému dokážou všechna zařízení rozumět. Dnes tedy zařízení musí zajišťovat nejen kvalitu a spolehlivost, ale také konektivitu s vnějším světem.

    Společnost CAREL vždy vybavuje své řídicí jednotky schopností komunikovat s dalšími systémy a sleduje vývoj v technologii v oblasti komunikace. V důsledku toho lze řídicí jednotky CAREL snadno integrovat do systémů zahrnujících zařízení vyrobená různými výrobci, přičemž všechna budou sdílet informace společně
    „Vlastnické“ protokoly, to znamená ty, které jsou vyvíjeny nezávisle jednotlivými společnostmi, jsou nyní nahrazovány otevřenými standardy podporovanými mezinárodními organizacemi. Nicméně, dosud se neobjevil jediný dominantní standard, a v důsledku toho společnost CAREL nabízí širokou řadu přídavných řešení (sériových karet) pro vložení do slotů BMS na jeho řídicích jednotkách pCO používaných pro připojení řídicích jednotek k hlavním systémům BMS dnes. Společnost CAREL vyvinula kompatibilitu se všemi protokoly, které se objevují jako faktické standardy v oblasti HVAC/R a chytrého řízení budov a, které jsou používány většinou BMS: LonWorks®, Modbus®, BACnet™, TCP/IP, SNMP a Konnex.