Elektrodové zvlhčovače NA

Elektrodové zvlhčovače NA
 • Obecné charakteristiky

  Ce produit est disponible dans CAREL CPQ, l'outil de dimensionnement et de sélection qui vous permet de trouver en toute autonomie les solutions CAREL qui vous conviennent, de télécharger la documentation correspondante, de bénéficier du support technique, et de générer vos devis et vos commandes.

   

  Funkce zvlhčovačů s ponořenými elektrodami je založena na velmi jednoduchém fyzikálním principu. Protože běžná pitná voda obsahuje určité množství rozpuštěných minerálních solí, a v důsledku toho je lehce vodivá, přivedení napětí na kovové elektrody ponořené ve vodě vytváří elektrický proud, který vodu zahřívá (Jouleův efekt) až do varu, a tím se vytváří pára.
  Množství vytvořené páry je přímo úměrné elektrickému proudu, který je naopak přímo úměrný hladině vody.
  Elektrický proud se měří proudovým transformátorem: změnou hladiny vody pomocí plnicího elektromagnetického ventilu a kvůli procesu odpařování lze upravovat proud a následně výrobu páry. Vzhledem k odpařování hladina vody klesá, a voda se proto musí doplňovat. Protože vytvořená pára nenese minerální soli, koncentrace soli ve vodě, a proto také vodivost se zvyšuje, a voda se musí pravidelně ředit vypouštěním její části pomocí vypouštěcího čerpadla a její náhradou novou vodou.
  V průběhu doby se navíc vytváří kotelní kámen a pokrývá část zásobníku, který se musí vyměnit nebo vyčistit. Tento princip je jednoduchý, avšak vývoj zvlhčovače s ponořenými elektrodami, který zajišťuje bezpečnou funkci a spolehlivost v průběhu doby, vyžaduje pečlivou analýzu a rozšířené testování.
  Zvlhčovače s ponořenými elektrodami ve srovnání s elektrickým ohřívačem nebo plynovými zvlhčovači:
  • jsou při nákupu levnější;
  • pracují s pitnou vodou (nikoliv zcela demineralizovanou nebo změkčenou);
  • vyžadují pravidelnou výměnu (nebo čištění) zásobníku;
  • vyznačují se modulací, která je vhodná pro aplikace pro zajišťování komfortu nebo pro průmyslové aplikace bez extrémních požadavků.
  Společnost CAREL vyrábí zvlhčovače s ponořenými elektrodami již od 70. let minulého století a může těžit ze svého know-how v oblasti elektronických řídicích jednotek: přesné ovládání, spolehlivá elektronika a sofistikovaný a kompletní řídicí software.
  Řešení CAREL pro zvlhčovače s ponořenými elektrodami se nazývají humiSteam a compactSteam.

   

  Créez dès maintenant un compte gratuit et accédez à CAREL CPQ.

 • Plus

  • Systém AFS (Anti Foaming System - systém pro ochranu proti pěnění): detekuje pěnu, aby zabránil v uvolňování kapek společně s párou;
  • funguje na vodovodech s vodivostí mezi 75 a 1250 µs/cm, a jeho řídicí software automaticky upravuje provoz podle charakteristik vody tak, aby se optimalizovala provozní životnost bez údržby;
  • pozinkované elektrody s velkými válci a filtr pro ochranu proti kotelnímu kameni ve spodní části pro prodloužený provoz bez údržby; také jsou k dispozici válce s možností otevírání;
  • výroba páry s nepřetržitou modulací od 20 % až do maximální kapacity (u modelů s dvěma válci 10 %);
  • zabudovaný snímač vodivosti a řídicí software pro optimalizaci energetické efektivity a nákladů na údržbu s konstantním výkonem během celé životnosti válce;
  • automatické vypuštění vody po 3 dnech nečinnosti;
  • možnost volby mezi třemi řídicími jednotkami: „Y“ (proporcionální nebo zapínání/vypínání z externí řídicí jednotky a zobrazení ikony), „X“ (modulace pomocí zabudované řídicí jednotky na základě technologie pCO a alfanumerický a grafický displej s rozšířenými textovými zprávami), „W“ (podobná jednotce „X“, ale je vyhrazená pro parní lázně);
  • model „X“ řídí sondu limitu, používá se pro omezování maximální relativní vlhkosti na výstupu, brání ve vytváření kondenzátu ve vedení.