Řídicí jednotky sestav NA

Řídicí jednotky sestav NA
  • Obecné charakteristiky

    Řídicí jednotky sestav jsou řadou řídicích jednotek určených pro složitější a pokročilejší systémy. Dostupnost vstupů a výstupů pokrývá požadavky nejsložitějších kompresorových sestav, pokud se týká počtu a funkce požadovaných řídicích algoritmů. Řídicí software v šesti jazycích kompatibilní s různými velikostmi hardwaru splňuje jak nejběžnější požadavky na řízení, tak požadavky pokročilejších aplikací. Možnost oddělení řízení kompresoru a ventilátoru na jediném uživatelském rozhraní s propojením místní sítě mezi řídicími jednotkami. Prudké snížení nákladů na elektrická připojení k dálkovým ventilátorům. Řízení modulační kapacity pomocí speciálních výstupů invertoru pro kompresor a/nebo řídicí výstupy invertoru/fází pro ventilátory kondenzátoru. Provoz s plovoucím kondenzačním a odpařovacím* tlakem pro zvýšení efektivity a výkonnosti kompresorových sestav. * Vyžaduje kompatibilní kontrolní software CAREL.